فرزانه

dearsadaf

امتیاز
1570
دنبال کننده
1868
دنبال شونده
178

خلاقیت.... جاکلیدی

1

خدا عاقبتمونو بخير کنه

آدم خوابش مى گيره...

عجب بيهوده مى تازيم..

همه با هم....

ابتکار تو صبحونه....

1

صبحانه ى عشايرى

1

عاشق عکسای با کیفیتم

2

من نمی دونستم !!!!

3

موافقین؟؟؟؟

2

اندکی تأمل.....