بهارم عشقم

dokhtarameshgam

عاشق همسرم و دخترم هستم

امتیاز
562030
دنبال کننده
1868
دنبال شونده
178
32

سلمان خان

7

کاترینا کیف

3

آیشواریا و آبیشک

3

سلمان خان

1

شاهرخ خان

2

رانبیر کاپور و کاترینا کیف

1

مراد ییلداریم

1

آبیشک و آیشواریا

2

سلمان خان

3

شاهرخ خان و پریانکا چوپرا

2

کاترینا کیف