:-D من تو خونه
۳

:-D من تو خونه

وووییی جوجم

وووییی جوجم

والاااا

والاااا

الان کاملا متوجه شدم
۲

الان کاملا متوجه شدم

بهلههه
۱

بهلههه

والااا
۱

والااا

تو اتاق عملم ول کن نی
۱

تو اتاق عملم ول کن نی

♥♥♥♥♥
۱

♥♥♥♥♥

خخخ واقعا:-D هنرنزدماست و بس

خخخ واقعا:-D هنرنزدماست و بس

بچه هاشن:-D

بچه هاشن:-D

حیف میمون که با این مقایسه بشه
۳

حیف میمون که با این مقایسه بشه

پامو نوک کن خخخخ

پامو نوک کن خخخخ