نــوشـتہ هـایـمگــریــبـان گــیـرتــــــ مےشـونـد روزےآنـقـد...
۲

نــوشـتہ هـایـمگــریــبـان گــیـرتــــــ مےشـونـد روزےآنـقـد...

حرف دل را به که گویم   که نکوبد به سرم    همه اول به ت...

حرف دل را به که گویم که نکوبد به سرم همه اول به ت...

دوست داشتنت بهانه بود..من #تُ را،برای نفس کشیدن می خواستم!بر...
۴

دوست داشتنت بهانه بود..من #تُ را،برای نفس کشیدن می خواستم!بر...

خیالم ...طعم انار میگیرد وقتی دزدانه به باغ دلت سرک میکشم .....
۴

خیالم ...طعم انار میگیرد وقتی دزدانه به باغ دلت سرک میکشم .....

گاهی دوستت دارمو گاهی دوست ترتمیانگین را کهبگیری برایت جان م...
۱

گاهی دوستت دارمو گاهی دوست ترتمیانگین را کهبگیری برایت جان م...

مثلأ من مثل دختران فیلم های ایران قدیمهمیشه موهایم را میبافم...

مثلأ من مثل دختران فیلم های ایران قدیمهمیشه موهایم را میبافم...

با تو هَستم عشــقِ مَناز آغوشَت زندانے بسازو مَرا به جُرم دو...
۳

با تو هَستم عشــقِ مَناز آغوشَت زندانے بسازو مَرا به جُرم دو...

کوچه پس کوچه های قلبت...چه جای امنی برای قدم های من است. دو...
۲

کوچه پس کوچه های قلبت...چه جای امنی برای قدم های من است. دو...

و باز شب شدعطر نفس های تو پَخش به سَر تا پایِ من اَفکَندستار...
۱۱

و باز شب شدعطر نفس های تو پَخش به سَر تا پایِ من اَفکَندستار...

باید بمانیتا من آرامش بگیرم،باید تو باشی تا که حالم خوب باشد...

باید بمانیتا من آرامش بگیرم،باید تو باشی تا که حالم خوب باشد...

اگر برای ابد هوای دیدن تونیافتد از سر من،،،چه کنم ؟
۳

اگر برای ابد هوای دیدن تونیافتد از سر من،،،چه کنم ؟

شده نزدیک که هجران تو ما را بکشداشتیاق تو مرا سوخت، کجایی؟!ب...
۱

شده نزدیک که هجران تو ما را بکشداشتیاق تو مرا سوخت، کجایی؟!ب...

موهایم را باد بهم ریخت ،دلم را تو......           ...
۶

موهایم را باد بهم ریخت ،دلم را تو...... ...

لبخند تورا دیدم و بنیان دلم ریخت بهم ریخت بهم ریخت بهم!#محمد...
۴

لبخند تورا دیدم و بنیان دلم ریخت بهم ریخت بهم ریخت بهم!#محمد...

بـرق چـشمـان تـو از دور مـرا می گـیـردمـن اگـر دسـت بـه زلفـ...
۳

بـرق چـشمـان تـو از دور مـرا می گـیـردمـن اگـر دسـت بـه زلفـ...

عشق تومثل هواے دم صبح استتازه‌ام می‌ڪند.ڪافیست ڪمے تو را نفس...
۶

عشق تومثل هواے دم صبح استتازه‌ام می‌ڪند.ڪافیست ڪمے تو را نفس...

"تو"قشنگ ترین تیتر زندگی من هستی...!!!‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌...
۳

"تو"قشنگ ترین تیتر زندگی من هستی...!!!‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌...

بـرگ ریزان نگاهتبی رحمانـه زیبـاسـت،«تــو» نگـاه می کنـی من ...

بـرگ ریزان نگاهتبی رحمانـه زیبـاسـت،«تــو» نگـاه می کنـی من ...

دوست داشتنت در منبی انتهاستدلم برای تمامی حرفهایی کهنمیزنی ،...
۵

دوست داشتنت در منبی انتهاستدلم برای تمامی حرفهایی کهنمیزنی ،...

حس زیباییه وقتی یکی بهت بگه" کاش زودتر میشناختمت".     ...

حس زیباییه وقتی یکی بهت بگه" کاش زودتر میشناختمت". ...