حسامم

edblis

متولد59..سمنان

امتیاز
1520
دنبال کننده
1868
دنبال شونده
178
1

دلتنگم .

1

واقعا بعضی ها باطن طنزی دارن..

کشورمن همان جاییست که مردمش مرده پرستن.....

دلم زیادی روشن بود..............سوخت

1

خیلی گلی خدا

یعنی تااین حد..نامرد....

نیم کیلو باش ولی انسان باش

دوست میخواستم..رفتم سراغ آدمهای پست وگدایی دوستی رو کردم غاف...

2

اینم عشقه..که من عاشقشم