ﺍﯾﻦ ﺭﻭﺯﺍ ﮐﻪ ﺩﻟﻢ ﻣﯿﮕﯿﺮﻩ .... ﻣﯿﺮﻡ ﺳﻤﺖ ِ ﭘﯿﺎﻧﻮ........ﻣﯿﺒﯿﻨﻢ ﻧ...
۲۰

ﺍﯾﻦ ﺭﻭﺯﺍ ﮐﻪ ﺩﻟﻢ ﻣﯿﮕﯿﺮﻩ .... ﻣﯿﺮﻡ ﺳﻤﺖ ِ ﭘﯿﺎﻧﻮ........ﻣﯿﺒﯿﻨﻢ ﻧ...

با مادرم داشتم انباری خونه رو تمیز میکردم یهو یه بسته مداد ر...
۵

با مادرم داشتم انباری خونه رو تمیز میکردم یهو یه بسته مداد ر...

بعضی از مردم سالی دوبار میرن امریکا ویزاشون باطل نشه...........
۴

بعضی از مردم سالی دوبار میرن امریکا ویزاشون باطل نشه...........

دوست دارید همیشه و همه جا بدرخشید؟...........به خودتان اکلیل...
۵

دوست دارید همیشه و همه جا بدرخشید؟...........به خودتان اکلیل...

منو اینجوری نگاه نکنید !خعلیا حاضرن به خاطرم بمیرن.............
۳

منو اینجوری نگاه نکنید !خعلیا حاضرن به خاطرم بمیرن.............

ﺑﻪ ﺑﺎﺑﺎﻡ ﻣﯽ ﮔﻢ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺩﻧﯿﺎ ﺧﺴﺘﻪ ﺷﺪم ﻣﯿﺨﻮﺍﻡﺧﻮﺩﻣﻮ ﺍﺯ ﭘﻨﺠﺮﻩ ﭘﺮﺕ...
۵

ﺑﻪ ﺑﺎﺑﺎﻡ ﻣﯽ ﮔﻢ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺩﻧﯿﺎ ﺧﺴﺘﻪ ﺷﺪم ﻣﯿﺨﻮﺍﻡﺧﻮﺩﻣﻮ ﺍﺯ ﭘﻨﺠﺮﻩ ﭘﺮﺕ...

به سلامتی اون پسری که وقتی دوست دخترش لبشو اورد جلو تا ببوسه...
۱۳

به سلامتی اون پسری که وقتی دوست دخترش لبشو اورد جلو تا ببوسه...

داستان "جبران خلیل جبران". . . . . .یه روز خلیل میره پیش باب...
۴

داستان "جبران خلیل جبران". . . . . .یه روز خلیل میره پیش باب...

یه مخاطب خاص نداریم!!!!..........از این واضحتر؟نه آخه از این...
۱۷

یه مخاطب خاص نداریم!!!!..........از این واضحتر؟نه آخه از این...

بعضی ها که آنلاین میشن ،آدم یه لبخندی میاد رو لبش و میگه : ب...
۳۱

بعضی ها که آنلاین میشن ،آدم یه لبخندی میاد رو لبش و میگه : ب...

هی دیوونه ها؟...........اوه اوه چقدر زیادین :|||هیچی به کارت...
۹

هی دیوونه ها؟...........اوه اوه چقدر زیادین :|||هیچی به کارت...

مــــــــــن و عـــــشقـــــم.یـــــه تـــــیمـیم⇦بـــــــــ...
۱۵

مــــــــــن و عـــــشقـــــم.یـــــه تـــــیمـیم⇦بـــــــــ...

خدا شاهده میخوام عکسم و بذارمااااااااا...  اما همش نگرانم که...
۷

خدا شاهده میخوام عکسم و بذارمااااااااا... اما همش نگرانم که...

یارو در یخچال باز میکنه ژله میلرزه...نگاش میکنه میگه : نترس ...
۳

یارو در یخچال باز میکنه ژله میلرزه...نگاش میکنه میگه : نترس ...

داشتم نماز میخوندم, مدام تصویر چهره ی عمه ام میومد جلوی چشام...
۲۸

داشتم نماز میخوندم, مدام تصویر چهره ی عمه ام میومد جلوی چشام...

بچه بودم قرار بود عموم اینا بیان خونمون نذری داشتیم بابام گف...
۶

بچه بودم قرار بود عموم اینا بیان خونمون نذری داشتیم بابام گف...

هر وقت گریه میکنم سبک میشوم عجب وزنی دارند این چند قطره اشک ...
۵

هر وقت گریه میکنم سبک میشوم عجب وزنی دارند این چند قطره اشک ...

‏ﻣـﻨﻮ ﺩﯾـﺪﯾﻦ ﺗـﺎﺯﮔـﯿﺎ ؟؟؟؟؟؟؟؟.................ﻫﻤـﻮﻥ ﺑﻬﺘـﺮ ﮐ...
۴۹

‏ﻣـﻨﻮ ﺩﯾـﺪﯾﻦ ﺗـﺎﺯﮔـﯿﺎ ؟؟؟؟؟؟؟؟.................ﻫﻤـﻮﻥ ﺑﻬﺘـﺮ ﮐ...

داشتم نماز میخوندم, مدام تصویر چهره ی عمه ام میومد جلوی چشام...
۸۱

داشتم نماز میخوندم, مدام تصویر چهره ی عمه ام میومد جلوی چشام...

اگر شک در رکعت دوم باشه که بالفرض من …....حالت شما نشون میده...
۱۱

اگر شک در رکعت دوم باشه که بالفرض من …....حالت شما نشون میده...