دوستای عزیزم من ویسمو پاک میکنم ممنونم از لطف همتون مخصوصا د...
۴۱

دوستای عزیزم من ویسمو پاک میکنم ممنونم از لطف همتون مخصوصا د...

مرگم باد اگر لحظه ای کوتاه بیایماز تکرار این پیش پا افتاده ت...
۳

مرگم باد اگر لحظه ای کوتاه بیایماز تکرار این پیش پا افتاده ت...

..نــَـمـَــکــ بَـــر زَخمــَم نَپـــــــاشیادَت باشَــــــ...
۳

..نــَـمـَــکــ بَـــر زَخمــَم نَپـــــــاشیادَت باشَــــــ...

شاید یاسین قلب قرآن همان یا حسین محرم است اما با سر بریده......
۸

شاید یاسین قلب قرآن همان یا حسین محرم است اما با سر بریده......

میگویند: کربلا قسمت نیست،دعوت است!! خدایا…. من معنی قسمت و د...
۸

میگویند: کربلا قسمت نیست،دعوت است!! خدایا…. من معنی قسمت و د...

خدایا ببخش اگه دنیاتو میفروشم به یه نگاه عشقمـــ♥ ببخش اگه ی...
۶

خدایا ببخش اگه دنیاتو میفروشم به یه نگاه عشقمـــ♥ ببخش اگه ی...

علی    علی ‏        علی‏            علی...
۸

علی علی ‏ علی‏ علی...

ح وقتي برف ميباردپولدار كه باشي برف بهانه ميشود براي لباس نو...
۳

ح وقتي برف ميباردپولدار كه باشي برف بهانه ميشود براي لباس نو...

این بوووس واسه دوستای گلم
۹

این بوووس واسه دوستای گلم