.يادش بخير...   .  ________ _______       .  ...
۳

.يادش بخير... . ________ _______ . ...

مؤافقین؟
۱

مؤافقین؟

خدایی همینجوری نبود؟
۳

خدایی همینجوری نبود؟

be eftekhare time melimun
۲

be eftekhare time melimun

گفت :دعا کنی می اید
گفتم :انکه با دعایی بیاید به نفرینی می ر...

گفت :دعا کنی می اید گفتم :انکه با دعایی بیاید به نفرینی می ر...

کی پایست یه دست گل کوچیک با اینا بزنیم؟
۲

کی پایست یه دست گل کوچیک با اینا بزنیم؟

قشنگ بود
۱

قشنگ بود

اگه دیدین نظر بدین لطفأ
۲

اگه دیدین نظر بدین لطفأ

کیا دیدن؟
۱

کیا دیدن؟

کیا دیدن؟هرکی ندیده پیشنهاد میکنم حتمأ ببینه
۲

کیا دیدن؟هرکی ندیده پیشنهاد میکنم حتمأ ببینه

در مورد اینا چی داری بگی؟
۲

در مورد اینا چی داری بگی؟

گلشیفته هرکی بود و هر کاری کرد یه نکته مهم تو کارش بود اونم ...
۹

گلشیفته هرکی بود و هر کاری کرد یه نکته مهم تو کارش بود اونم ...

کیا دیدن
۱

کیا دیدن

هرکی دیده دست بالا هرکی ندیده ببینه؟

هرکی دیده دست بالا هرکی ندیده ببینه؟

کیا دیدن.کپی برداریه پوستر حال میکنی!!

کیا دیدن.کپی برداریه پوستر حال میکنی!!

هرچی در موردش میخوای بنویس
۴

هرچی در موردش میخوای بنویس

کیا دیدن؟
۸

کیا دیدن؟

سلامتیه حرفایی که نه میشه اس ام اس کرد
نه تو چت تایپ کرد
نه ...

سلامتیه حرفایی که نه میشه اس ام اس کرد نه تو چت تایپ کرد نه ...

بزن به سلامتی حرفای دلت که به کسی نگفتی.
بزن به سلامتی اینکه...

بزن به سلامتی حرفای دلت که به کسی نگفتی. بزن به سلامتی اینکه...

پلهای تو در تو و زیبا در usa
۱

پلهای تو در تو و زیبا در usa