انقلابی تویی بقیه اداتو در میارن.
۱

انقلابی تویی بقیه اداتو در میارن.

گفتوشنود

گفتوشنود

دانشمندان ایرانی که تاکنون ترور شده‌اند

دانشمندان ایرانی که تاکنون ترور شده‌اند

شرمنده‌ام از این که یک جان بیشتر ندارم...

شرمنده‌ام از این که یک جان بیشتر ندارم...

تلنگر

تلنگر

بی‌بی‌سی نماز خواندن در لانه جاسوسی آمریکا حرام است
۱

بی‌بی‌سی نماز خواندن در لانه جاسوسی آمریکا حرام است

مظلومیت افغانستان
۲

مظلومیت افغانستان

نور آشکار
۲

نور آشکار

ماجرای هولناک باغ وحش‌های انسانی

ماجرای هولناک باغ وحش‌های انسانی

چرا رهبری کاری نمیکنه
۱

چرا رهبری کاری نمیکنه

خیلی‌ها شما رو دیدند و خریدند  ما ندیده شما رو خریدیم.
۱

خیلی‌ها شما رو دیدند و خریدند ما ندیده شما رو خریدیم.