ماها   کلاس نمی زاریم  ولی هم خاصیم و تک پر
۴

ماها کلاس نمی زاریم ولی هم خاصیم و تک پر

ههههه دوستان لایک کنید تا فایدش ببینید
۲

ههههه دوستان لایک کنید تا فایدش ببینید

لایک کنید عزیز
۲

لایک کنید عزیز

زیباست نه
۵

زیباست نه

لایک کنید
۲

لایک کنید

هنر به این می گن لایک کنید
۱

هنر به این می گن لایک کنید

لایک کنید
۱

لایک کنید

لایک کنید
۱

لایک کنید

نوشجان شتی
۱

نوشجان شتی

لتیک کنید
۲

لتیک کنید

وای نه لایک کنید
۱

وای نه لایک کنید

زیباست لایک کن عکاسی شم حرف نداره

زیباست لایک کن عکاسی شم حرف نداره

یا الله ببعی

یا الله ببعی

بی چاره به نظرتون چه بلایی سرش اومده

بی چاره به نظرتون چه بلایی سرش اومده

وای از الان اب دهنم راه افتاده

وای از الان اب دهنم راه افتاده

اگه لایک کنید ضرر نمی کنید

اگه لایک کنید ضرر نمی کنید

بچه ها اگه یکی از طرفدارانش هستین حتما لایک کنید

بچه ها اگه یکی از طرفدارانش هستین حتما لایک کنید