پسربلوچ

esmaiel9152726657

9159948658

امتیاز
5600
دنبال کننده
1868
دنبال شونده
178

سبحان چند تا لایک داره

2

. ﺧﺪﺍﯾﺎ ﺁﻧﮑﺲ ﮐﻪ ﺻﺎﺩﻗﺎﻧﻪ ﯾﺎﺩﻡ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﻫﺮ ﻟﺤﻀﻪ ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ ﯾﺎﺩﺵ ﮐﻦ

4

سبزبات بلوچستان

3

بلوچستان من

1

صبح زمستانی دوستان بخیر

به نام خدایی که اشک را آفرید تا سرزمین عشق آتش نگیرد

1

ساری هندی

همکاری درست