اکسیر

exiirای صبا نکهتی از کوی فلانی به من آر/

زار و بیمار غمم راحت جانی به من آر/

قلب بی‌حاصل ما را بزن اکسیر مراد/

یعنی از خاک در دوست نشانی به من آر

امتیاز
30
دنبال کننده
1868
دنبال شونده
178

این سنگ چه دیده که سنگ شده / بار چه غمی کشیده که سنگ شده/ ای...