ببینم کی جوابشو بلده
۱۵

ببینم کی جوابشو بلده

جالبه!
۲

جالبه!

دوستان خدایی دعا کنید براش.
۶

دوستان خدایی دعا کنید براش.

حذف شدیم

حذف شدیم

hhhhhhhhhhhhh
۲

hhhhhhhhhhhhh

سلام.من برگشتم
۷

سلام.من برگشتم

یه دعا میکنم بگو آمین:
یه سحر مدینه باشیم بعد تو حوضچه های ح...
۶

یه دعا میکنم بگو آمین: یه سحر مدینه باشیم بعد تو حوضچه های ح...

عشقمه
۱۰

عشقمه

عشقه
۱

عشقه

به نظر شما ﺗﻠﻔﻆ ﺻﺤﯿﺢ ﭼﻬﺎﺭﻣﯿﻦ ﺭﻭﺯ ﻫﻔﺘﻪ ﮐﺪﺍﻡﺍﺳﺖ؟؟؟؟.1_ﭼﺎﺭﺷﻨﺒﻪ2...
۱۱

به نظر شما ﺗﻠﻔﻆ ﺻﺤﯿﺢ ﭼﻬﺎﺭﻣﯿﻦ ﺭﻭﺯ ﻫﻔﺘﻪ ﮐﺪﺍﻡﺍﺳﺖ؟؟؟؟.1_ﭼﺎﺭﺷﻨﺒﻪ2...

هیس حیاتی نبینه
۴

هیس حیاتی نبینه

سلام صبحتون بخیر و شادی.
۹

سلام صبحتون بخیر و شادی.

عالم همه قطر اند دریاست حسین
خوبان همه بنده اند مولاست حسین
...
۲

عالم همه قطر اند دریاست حسین خوبان همه بنده اند مولاست حسین ...

باز، دگر باره رسید " اربعین "
جوش زند " خون حسین " از زمین
ش...
۱

باز، دگر باره رسید " اربعین " جوش زند " خون حسین " از زمین ش...

ﺁﺧﺮ ﭘﺎﯾﯿﺰ ﺷﺪ         ﻫﻤﻪ ﺩﻡ ﻣﯿﺰﻧﻨﺪ ﺍﺯ ﺷﻤﺮﺩﻥ ﺟﻮﺟﻪ ﻫﺎ ! .......
۳

ﺁﺧﺮ ﭘﺎﯾﯿﺰ ﺷﺪ ﻫﻤﻪ ﺩﻡ ﻣﯿﺰﻧﻨﺪ ﺍﺯ ﺷﻤﺮﺩﻥ ﺟﻮﺟﻪ ﻫﺎ ! .......

سلام صبحتون بخیر
۴

سلام صبحتون بخیر

دیگه باهاتون قهرم.چرا بهم سر نمیزنین:-(
۱

دیگه باهاتون قهرم.چرا بهم سر نمیزنین:-(