کجایی ؟

کجایی ؟

شده دلتنگ شوی غم ب جهانت برسد؟گره ات کور شود غم ب روانت برسد...
۴

شده دلتنگ شوی غم ب جهانت برسد؟گره ات کور شود غم ب روانت برسد...

تنهایی،،، سخت ترین شغل دنیاست
۱

تنهایی،،، سخت ترین شغل دنیاست

الهی به امید تو

الهی به امید تو

خستم ، خسته نامردی روزگار
۱

خستم ، خسته نامردی روزگار

میبینید چقدر خوبم من

میبینید چقدر خوبم من

آیا کسی هست که.......

آیا کسی هست که.......

در مندیوانه ای جا ماندهکه دست از دوست داشتنت بر نمی‌دارد!با ...

در مندیوانه ای جا ماندهکه دست از دوست داشتنت بر نمی‌دارد!با ...

درد دارد ترڪ دلداری ڪہاز گـل بهتر استدرد دارد رفتن یارے ڪہ ب...
۱

درد دارد ترڪ دلداری ڪہاز گـل بهتر استدرد دارد رفتن یارے ڪہ ب...

بسم الله الرحمن الرحیمالهی به امید تو
۲

بسم الله الرحمن الرحیمالهی به امید تو

آخ از دست تنهاییدلم گرفته از تنهایی
۱

آخ از دست تنهاییدلم گرفته از تنهایی

دلم هواتو کرده دیووووونه

دلم هواتو کرده دیووووونه

جان من و جان تو گویی که یکی بوده‌ستسوگند بدین یک جان کز غیر ...

جان من و جان تو گویی که یکی بوده‌ستسوگند بدین یک جان کز غیر ...

" نقاش..."     اگر بودم!!!!"تو را"...      "در آغو...

" نقاش..." اگر بودم!!!!"تو را"... "در آغو...

کاش می شد خواب خرید…سفارش داد، تلفنی!یک خواب می خواهم،که در ...

کاش می شد خواب خرید…سفارش داد، تلفنی!یک خواب می خواهم،که در ...

میگویند زندگیت راپایِ یڪ “نفــــر” نگذارڪاش مےدانستند ڪھ تــ...

میگویند زندگیت راپایِ یڪ “نفــــر” نگذارڪاش مےدانستند ڪھ تــ...

سلام و ..................خداحافظ

سلام و ..................خداحافظ

درد دارد عاشقش باشی و نشناسد تورااز ته قلبت برایش عشق میورزی...

درد دارد عاشقش باشی و نشناسد تورااز ته قلبت برایش عشق میورزی...

... دلتــــنگـــی یعنــــی ..روبــه روی دریــا باشـــی و......

... دلتــــنگـــی یعنــــی ..روبــه روی دریــا باشـــی و......