farzaneh.sh7300

farzaneh.sh7300

امتیاز
260380
دنبال کننده
1869
دنبال شونده
178

آن که برای رسیدن به تواز همه کس می گذردعاقبت روزی تو راتنها ...

دُورم" پـــــُر " شده ازکسانی ڪه نیستند .!!و این را نمی دان...

خواب دیدم قیامت شده است.؛ هر قومی را داخل چاله‌ای عظیم اندا...

حیف که یادمان می رودبسیاری از چیزهایی که امروز داریم همان دع...

می خواهم با کسی بروم که من دوستش می دارمنمی خواهم هزینه ی ای...

روزگار همیشه بر یک قرار ‌نمیماندروز و شب داردروشنی داردتاریک...

:dizzy_symbol:زمین بهشت می شود روزیکه مردم...

اگر مدعی هستید که دوستش داریدنمیخواهد کار خارق العاده ای بکن...

انسان دو نوع معلم دارد : آموزگار و روزگار ...هرچه با شیرینی ...

16

یه آدمایی هستن که وقتی برای بار اول میبینی شون، عجیب باهاشون...

15

خیالتنشسته روی تک تکِ دانه های تسبیحماجابت شوهمین یک شب راقو...

1

زن ها ساده دل میبندندساده باور میکننددرگیر خامی و بی تجربگی ...

1

یه روزایی هست که آدم خل میشه،بهانه گیر میشه.این وقتا فقط یه ...

2

بهتر از شنیدن جمله دوستت دارم شنیدن بهت اعتماد دارمِ ... هر ...

2

خوب باش ...بهشت از همون جایی شروع میشهکه به خدا اعتماد میکنی...

2

همیشه لبخند بزن....:smiling_face_with_halo::slightly_smiling...

یکی بود یکی نبود . این داستان زندگی ماست .همیشه همین بوده . ...

2

ما همونایی هستیم که حواسمون هست هیشکی ازمون ناراحت نشه ولی و...

5

به بزرگی آرزویت نیندیش به بزرگی کسی بیندیشکه میخواهدآرزویت ر...