سلامدر چه حالید بچه ها؟
۱

سلامدر چه حالید بچه ها؟

دیشب مامانم ی بشقاب غذارو گذاشت جلوم شبیه قیمه بود مزه قرمه ...
۵

دیشب مامانم ی بشقاب غذارو گذاشت جلوم شبیه قیمه بود مزه قرمه ...

اگه گفتین این چیه؟؟
۲۲

اگه گفتین این چیه؟؟

بچه ها كيا بيدارن؟؟بياين راجبه ليبراليزه كردن صهيونيسم و ساخ...
۷

بچه ها كيا بيدارن؟؟بياين راجبه ليبراليزه كردن صهيونيسم و ساخ...

آرمینا، خواهر زاده ام
۵

آرمینا، خواهر زاده ام

لایک نکن بچه!خوشم نمیادبرو دنبال کارت
۴

لایک نکن بچه!خوشم نمیادبرو دنبال کارت

اگه لایک کنی میخورمت!
۱

اگه لایک کنی میخورمت!

بفرماییدفقط لایک نکن
۳

بفرماییدفقط لایک نکن

لایک نکنمیخورمت که دیگه نباشی لایک کنی

لایک نکنمیخورمت که دیگه نباشی لایک کنی

لایک نکنمیخورمت که دیگه نباشی لایک کنی

لایک نکنمیخورمت که دیگه نباشی لایک کنی

اگر لایک میکنید که بهتون سر بزنمسخت در اشتباهید
۱

اگر لایک میکنید که بهتون سر بزنمسخت در اشتباهید

اگر لایک میکنید که بهتون سر بزنمسخت در اشتباهید
۵

اگر لایک میکنید که بهتون سر بزنمسخت در اشتباهید

لطفا لایک نکنیدممنون میشم
۳

لطفا لایک نکنیدممنون میشم