♥ دختر دیوونه ♥

fatemeh-15

تو زندگیه هممون‌ ی نفر اومده ک نباید هیچوقت میومده:) ❤

به داشته ها ، موقعیت ها وآدم هایِ خوبِ زندگی ام فکر می کنمبه...
۱۱

به داشته ها ، موقعیت ها وآدم هایِ خوبِ زندگی ام فکر می کنمبه...

دیدید ماها از اشک آسمون چقدر خوشحال میشیم؟! میگیم خداروشکر، ...
۱

دیدید ماها از اشک آسمون چقدر خوشحال میشیم؟! میگیم خداروشکر، ...

همه آدمای دورِمون فقط تا یه جا و یه روز خاصی کنارمون میموننی...

همه آدمای دورِمون فقط تا یه جا و یه روز خاصی کنارمون میموننی...

Girls make important decisions after crying

Girls make important decisions after crying

دلبندم،من ن شاعرم ک از شور و شدت عشقت شعر بگم،ن نقاشم ک حسمو...
۲

دلبندم،من ن شاعرم ک از شور و شدت عشقت شعر بگم،ن نقاشم ک حسمو...

دور خودت دایره ای بکشدایره ای به وسعتِ بیخیال بودن ...دایره ...
۱۷

دور خودت دایره ای بکشدایره ای به وسعتِ بیخیال بودن ...دایره ...