دختر پاییز

fatimashah374

پلک برهم نزنی غرق تماشا شده ام..
تازه من یافته ام این چشمهء دریایی را....

برگزیده آتش و آب و آبرو با هم.هر سه گشتند. در سفر. همراه.عهد...
۴

برگزیده آتش و آب و آبرو با هم.هر سه گشتند. در سفر. همراه.عهد...

ﺣﺎﻝ ﻣـﻦ ﺑـﺪ ﻧـﻴﺴﺖ , ﻏﻢ ﻛـﻢ ﻣــﻴـﺨﻮﺭﻡ . . .ﻛـــــﻢ ﻛـﻪ ﻧـﻪ, ﻫ...

ﺣﺎﻝ ﻣـﻦ ﺑـﺪ ﻧـﻴﺴﺖ , ﻏﻢ ﻛـﻢ ﻣــﻴـﺨﻮﺭﻡ . . .ﻛـــــﻢ ﻛـﻪ ﻧـﻪ, ﻫ...

چرا یوسف شوم؟ اینجا مگر یوسف بها دارد؟  چرا موسی شوم؟ اینجا ...

چرا یوسف شوم؟ اینجا مگر یوسف بها دارد؟ چرا موسی شوم؟ اینجا ...

دلا امشب هوای شب نشینی با قلم دارم هوای جرعه ای از شعرهای تا...
۱

دلا امشب هوای شب نشینی با قلم دارم هوای جرعه ای از شعرهای تا...

ساز دل گفت که تو زمزمه ی ناب منیصدف قعر دلی،گوهر جذاب منیشیو...

ساز دل گفت که تو زمزمه ی ناب منیصدف قعر دلی،گوهر جذاب منیشیو...

انسان، کاشف زندگی است. در کشف زندگی، در خطا کردن، گزیر و گری...

انسان، کاشف زندگی است. در کشف زندگی، در خطا کردن، گزیر و گری...

دِلْ به دِلَْبر دادم و ،دلدار ،دلْ را ، دلْ ندیددلْ به دلبر ...
۲

دِلْ به دِلَْبر دادم و ،دلدار ،دلْ را ، دلْ ندیددلْ به دلبر ...

مست بگو راست بگو تا شب یلداست بگوتا نفسی هست بگو هرچه دلت خو...
۲

مست بگو راست بگو تا شب یلداست بگوتا نفسی هست بگو هرچه دلت خو...

دنیا  ...به " شایستگی هایت " پاسخ میدهد نه به "آرزوهایت" پس ...
۲

دنیا ...به " شایستگی هایت " پاسخ میدهد نه به "آرزوهایت" پس ...

پاییز رفت و عشق در اقبال ما نبودآن حس و حال خوب در احوال ما ...
۲

پاییز رفت و عشق در اقبال ما نبودآن حس و حال خوب در احوال ما ...

بزن باران که حسی زرد دارمشبیه بغضهایت درد دارممیان اشکهایت ه...

بزن باران که حسی زرد دارمشبیه بغضهایت درد دارممیان اشکهایت ه...

پاییزم خیر پیش
۱

پاییزم خیر پیش

می دانستید...!هیچ اندیشه ای زشت نیست؛ اندیشه ای که اجبار شود...

می دانستید...!هیچ اندیشه ای زشت نیست؛ اندیشه ای که اجبار شود...

به گوهر مرادبه نوکردنِ ماه                بر بام شدمبا عقیق ...

به گوهر مرادبه نوکردنِ ماه بر بام شدمبا عقیق ...

شب جمشید و جامِششب بوسه به خاکششب حافظ و سعدیشب پارسی و مادی...
۲

شب جمشید و جامِششب بوسه به خاکششب حافظ و سعدیشب پارسی و مادی...

بوی یلدا را میشنوی؟انتهای خیابان آذر ...باز هم قرار عاشقانه ...
۲

بوی یلدا را میشنوی؟انتهای خیابان آذر ...باز هم قرار عاشقانه ...

کاش ممنوعه نبودی ....!!تا ببینی من هم عاشقی را بلدم تا ببینی...
۳

کاش ممنوعه نبودی ....!!تا ببینی من هم عاشقی را بلدم تا ببینی...

هر گاه عیبی در من دیدی،به خودم خبر بده نه کسی دیگر را،چون تغ...
۲

هر گاه عیبی در من دیدی،به خودم خبر بده نه کسی دیگر را،چون تغ...

ریشه انسانها ، فهم آنهاستیک سنگ به اندازه ای بالا می رود ، ک...

ریشه انسانها ، فهم آنهاستیک سنگ به اندازه ای بالا می رود ، ک...