فرشته

fereshtebayat

زخمی ام کرد .....
تقصیرش نبود ذاتش این بود....
من باید می فهمیدم کاکتوس را نباید نوازش کرد ...

ای جونم خیلی نازه
۲

ای جونم خیلی نازه

به دنیا اعتباری نیست
۲

به دنیا اعتباری نیست

من که خوشم آمد .خیلی جالبه

من که خوشم آمد .خیلی جالبه

من هم رفتم
۱

من هم رفتم

پناه میبرم به خدا از شر شیطان رانده شده
۱

پناه میبرم به خدا از شر شیطان رانده شده

فقط همین
۱

فقط همین

فقط زنده ایم

فقط زنده ایم

یا مهدی
۱

یا مهدی

هیچ وقت نمیبخشمت

هیچ وقت نمیبخشمت

این پست تقدیم که همه بچه های ویسگون
۱

این پست تقدیم که همه بچه های ویسگون