firooz

امتیاز
470
دنبال کننده
1868
دنبال شونده
178

فاتـِحـــــه لُطفـــــاواســـــه حـــَــرفایی ڪه تو دلـــــم...

ی روز خوب میاد اینو میدونم...

2

زندگی غمکده ای بیش نیست...

5

روحت شاد مرد تنهای شب