یادی از گذشته ها
۴

یادی از گذشته ها

یادی از گذشته ها

یادی از گذشته ها

یادی از گذشته ها
۱

یادی از گذشته ها

یا علی ...
۲

یا علی ...

نون مجنون رو كه اجر كردم رو شونه ي من غم صد تا مرده !
۱

نون مجنون رو كه اجر كردم رو شونه ي من غم صد تا مرده !

این روز های دادا علی ...
۱۱

این روز های دادا علی ...

آينده همين جاست وقتي من جز دستمالم دلم را هم بي تو زير درخت ...
۵

آينده همين جاست وقتي من جز دستمالم دلم را هم بي تو زير درخت ...

ای جانم ... داداشم خستس ..

دلم خیلی تنگه واسش!
۴

ای جانم ... داداشم خستس .. دلم خیلی تنگه واسش!

مثل هميشه دلتنگ شمام زياد فرق نميكند و كجا و كي اتفاق بيفتد ...
۹

مثل هميشه دلتنگ شمام زياد فرق نميكند و كجا و كي اتفاق بيفتد ...

نیمروز
۴

نیمروز

ماه عسل
۲

ماه عسل

گزینه جوان
۳

گزینه جوان