زنده باد مَـــرگ

ghazalkhun

▪️کپی عکسها آزاد
▪️کپی متن ها و شعرها با نام صاحب اثر آزاد
▪️کانال تل
https://t.me/joinchat/AAAAAEE70nxkuzvGJoJ7yQ
حرفای حیاط خلوت
https://harfeto.timefriend.net/16066774137862

instagram: @moh3nhamze‍

خریدمش...یه هفته دیگه محتملا میرسهو من حال اون زمان بچگیو دا...
۸

خریدمش...یه هفته دیگه محتملا میرسهو من حال اون زمان بچگیو دا...

واضحات...

واضحات...

یه مشتری دایم داشتیماهل این خراب شده نبود، اینجا چیزا لوکس خ...
عکس بلند
۱۸

یه مشتری دایم داشتیماهل این خراب شده نبود، اینجا چیزا لوکس خ...

به بهیعنی ذهن طراحا همچین اثرارو باید بوسید!#پیر_کوچولو
۱۰

به بهیعنی ذهن طراحا همچین اثرارو باید بوسید!#پیر_کوچولو

عجب ضرری دادم تو بورس😁😁😁#بورس#عنیمیشن
۴

عجب ضرری دادم تو بورس😁😁😁#بورس#عنیمیشن

حرفای شعارگونه....
۲

حرفای شعارگونه....

به بهعجب عکسیخیلی خوبهدوسش دارم#پیر_کوچولو

به بهعجب عکسیخیلی خوبهدوسش دارم#پیر_کوچولو

آخرِغربتِدنیاسمگهنه؟اولِدوراهیآشناشدن...

آخرِغربتِدنیاسمگهنه؟اولِدوراهیآشناشدن...