دختر رویایی

ghazalparsi

سلام

امتیاز
2860
دنبال کننده
1869
دنبال شونده
178

همین امروزیهوییاگه لایک و نبالم نمیکنید منم لایکتون نمیکنم ا...

اینم من تو خونه ی عمم مژده جشن تولد دختر عمم سارا که میخواد...

اینم لباسم خودم چطوره نظر بدید

جووووون قربونش برم من رنگ روژلبش رو دارم کی داره بگه

عروس چقدر انتره ایشالا مبارکش باد دوماد از اون بتره ...

ببنین بچه ها اگه من لایک نیمیکنم ناراحت نشین اگه شما لایکم ک...

وای چه لیوانش بزرگهانذاره ی کله ی دختر عمه

ووووششقربونت برم

نقاشی پاسکال و راپونزل

وای نازه لایک کنید بچه هاجبران میشه

یه نقاشی باحال

آهنگات تو هلقم چی داری گوش میدی

ها چیه جن دیدی آوخییی

خیلی نازه

یه لایک که واسه مامان جونم کافی نست ١۰۰۰ نیست١۰۰۰۰حالا زیاد ...