عِشقِع پآندآع

ghazi2006

بعت گفتم بی تو سخت میگذرد اشتباه کردم بی تو اصلا نمیگذرد:smiling_cat_face_with_heart-shaped_eyes::splashing_sweat_symbol:

همع دنیام و باتو تقصیم میکنمm
۵

همع دنیام و باتو تقصیم میکنمm

سع کلع پوکانh.gh.m
۱

سع کلع پوکانh.gh.m

:))))):smiling_face_with_heart-shaped_eyes:
۱۸

:))))):smiling_face_with_heart-shaped_eyes:

دوستت دارم یک کلمه سادس ولی با صدای توووو زیباترین آوای جهان...
۴

دوستت دارم یک کلمه سادس ولی با صدای توووو زیباترین آوای جهان...

#مال خودمی
۹

#مال خودمی

اقا همع بگن بدونم
۲۲

اقا همع بگن بدونم

همع بگن مرسییییی!
۱

همع بگن مرسییییی!

تو دوسم داشتع باش برام بسع@omid2110
۷

تو دوسم داشتع باش برام بسع@omid2110

من در جستوجوی دستانش ولی غافل ازینکع او ملیون ها کیلومتر ازم...

من در جستوجوی دستانش ولی غافل ازینکع او ملیون ها کیلومتر ازم...

شانس ریدع
۱۶

شانس ریدع

کامنت پیلیز
۴۸

کامنت پیلیز

جانع تو راست گفتع:face_with_tears_of_joy::face_with_tears_of...
۴

جانع تو راست گفتع:face_with_tears_of_joy::face_with_tears_of...

بوسه رادوست دارم نه در هوس ,زندگی را دوست دارم نه در قفس ,تو...
۲

بوسه رادوست دارم نه در هوس ,زندگی را دوست دارم نه در قفس ,تو...

حاجیﺍﮔﻪ ﻭﺍﺳﻪ بقیه ﻗﺎﻃﯽ ﭘﺎﺗﯽ ﻣﻴﮑﻨﯽ ، ﻭﺍﺳﻪ ﻣﺎ ﻫﻨﻮﺯ ﺗﺎﺗﯽ ﺗﺎﺗﯽ ﻣ...
۶

حاجیﺍﮔﻪ ﻭﺍﺳﻪ بقیه ﻗﺎﻃﯽ ﭘﺎﺗﯽ ﻣﻴﮑﻨﯽ ، ﻭﺍﺳﻪ ﻣﺎ ﻫﻨﻮﺯ ﺗﺎﺗﯽ ﺗﺎﺗﯽ ﻣ...