اخطار!!! نقض قوانین منجر به مسدود شدن حساب کاربری شما می شود...
۴

اخطار!!! نقض قوانین منجر به مسدود شدن حساب کاربری شما می شود...

شرح پروازهاى ايرانى........
۲

شرح پروازهاى ايرانى........

عکس سلفى به اين ميگن!!!!
۱

عکس سلفى به اين ميگن!!!!

فقط هشت دقيقه با اين سقف نگاه کنيد....!!!! اين روايت از فيلم...
۷

فقط هشت دقيقه با اين سقف نگاه کنيد....!!!! اين روايت از فيلم...

وماادرئک مالحسين (ع) .... هر بار که نام آقا به گوشم مي خوره ...
۱

وماادرئک مالحسين (ع) .... هر بار که نام آقا به گوشم مي خوره ...

بلاى الهى بر اين تندروهاى کريه المنظر باد
۶

بلاى الهى بر اين تندروهاى کريه المنظر باد

کاش مى شد به بعضى ها کمى شعور کمک کرد!!!
۱

کاش مى شد به بعضى ها کمى شعور کمک کرد!!!

خانواده........يعنى در هر لحظه براى هم بودن....پشت هم بودن.....
۲

خانواده........يعنى در هر لحظه براى هم بودن....پشت هم بودن.....

در عجبم چه نامم!!!!!!!

در عجبم چه نامم!!!!!!!

ثبت لحظه ها..... ،
۱

ثبت لحظه ها..... ،

تو کفم موردى پيش بياد چطورى کلاهشو ميندازه هوا!!!!
۲

تو کفم موردى پيش بياد چطورى کلاهشو ميندازه هوا!!!!

خوشمان آمد.....
۲

خوشمان آمد.....

♥♡♥♡♥♡♥♡

♥♡♥♡♥♡♥♡

اين چک پيدا شده نشانى بدهيد بگيريد!!!!
۳

اين چک پيدا شده نشانى بدهيد بگيريد!!!!

پيش به سوى عيد......
۲

پيش به سوى عيد......

جونننننننننننم عزيزم …
۳

جونننننننننننم عزيزم …

خخخخخخ

خخخخخخ

خخخخخخخخخ
۴

خخخخخخخخخ

خخخخخخخخ
۱

خخخخخخخخ

بلند ترين درخت دنيا با ارتفاع ١١5 متر.... يه نفر پايين درخت ...
عکس بلند
۳

بلند ترين درخت دنيا با ارتفاع ١١5 متر.... يه نفر پايين درخت ...