در ره معشوق ما ترسندگان را کار نیستجمله شاهانند آن جا بندگان...

در ره معشوق ما ترسندگان را کار نیستجمله شاهانند آن جا بندگان...

مطرب عشق عجب ساز و نوایی داردنقش هر نغمه که زد راه به جایی د...
۱

مطرب عشق عجب ساز و نوایی داردنقش هر نغمه که زد راه به جایی د...

مثل من کاش جوابت به معما نرسدبارها گفته ام ای کاش... به اینج...

مثل من کاش جوابت به معما نرسدبارها گفته ام ای کاش... به اینج...

آه دکتر! سرِ من درد بزرگی شده استبره ی لعنتی ام عاشق گرگی شد...
۲

آه دکتر! سرِ من درد بزرگی شده استبره ی لعنتی ام عاشق گرگی شد...

با من که به چشم تو گرفتارم و محتاجحرفی بزن ای قلب مرا برده ب...
۱

با من که به چشم تو گرفتارم و محتاجحرفی بزن ای قلب مرا برده ب...

الهی، خوشا آنان که همواره بر بساط قرب تو آرمیده‌اند!الهی، شک...

الهی، خوشا آنان که همواره بر بساط قرب تو آرمیده‌اند!الهی، شک...

صف مژگان تو بشکست چنان دل‌ها راکه کسی نشکند این گونه صف اعدا...
۲

صف مژگان تو بشکست چنان دل‌ها راکه کسی نشکند این گونه صف اعدا...

درکوچه باغ خاطره یک روزگاری بود و رفتپیش نگاه پنجره نقش نگار...
۷

درکوچه باغ خاطره یک روزگاری بود و رفتپیش نگاه پنجره نقش نگار...

دستتو ول میکنم اگه میتونی برویه قدم تجربه کن بی من این آینده...
۹

دستتو ول میکنم اگه میتونی برویه قدم تجربه کن بی من این آینده...

با اینکه توی تقویمِ من و تو جز زمستون نیستبا اینکه زندگی کرد...
۷

با اینکه توی تقویمِ من و تو جز زمستون نیستبا اینکه زندگی کرد...

متن آهنگ امیر تتلو به نام امام رضا :خسته از این وضعیت ، خسته...
۱

متن آهنگ امیر تتلو به نام امام رضا :خسته از این وضعیت ، خسته...

دست منه توی دستاتو سهم منه همه دنیاتوجون منی میمونم با تو هر...
۴

دست منه توی دستاتو سهم منه همه دنیاتوجون منی میمونم با تو هر...

سلامتی همه نامردا
۵

سلامتی همه نامردا

حسی شنا ور در آب، زلالی چشما ن تو در خا طرم طراحی می شوند.عم...
۳

حسی شنا ور در آب، زلالی چشما ن تو در خا طرم طراحی می شوند.عم...