امتیاز
270
دنبال کننده
1868
دنبال شونده
178

ﺍﮔــــﻪ ﻋﺸﻘـــــــــــﺖ ...ﯾﻬــــــــــــــــــــــــﻮﯾــــﯽ...

خدایا یه مرگ بهت بدهکارم...

تنهای تنها...