گلی هستم

golinaseri

بهترین عکاسی های عکاسان جوان ایرانی

امتیاز
3100
دنبال‌کنندگان
65
دنبال‌‌شوندگان
14
مورد‌ علاقه
2

♥خدایابرای داشتن عشقمبا قسمتت میجنگمپس خط ونشان جهنمت رابه ر...

پنهان نموده چهره ز ما آه می کشیتا کی ز آه پرده بر این ماه می...

عاشقانه های پاکبه هر کجا که میرومهمیشه میرسم به توببین چگونه...

تایادی هستمن بیاد توام...مگر...آن روز که نه منی هستنه یادی.....

1

تایادی هستمن بیاد توام...مگر...آن روز که نه منی هستنه یادی.....

عاشقانه های پاکعید استولیبغض گرفتست مرا...اندوه نبودنتشکست ا...

عاشقانه های پاکخداونداارامشی میخواهماز جنس خودت....#عاشقانه_...

عاشقانه های پاکمن زمین خورده ی عشق تو شدماماتو....درهوای دیگ...

عاشقانه های پاکدر پای تو افتادنشایسته دمی باشدترک سرخود گفتن...

عاشقانه های پاکدلتنگی همحس جالبیستداغ نیست...اما..میسوزاند.....

تـــــــــو...ماه را دوست داری ومن...ماه هاست که تو را...#دخ...

آبی که از سرم گذشتهمه چیز را بردحتی خیالت را #دخترونه#عاشقان...

1

دوســتت دارم های من به مشابه دوستت دارم های کودکیستکه وقتی ا...

جــآیی کـه نزدیکــ ِ تــــــــــ♥ـو اَمدور اَزتمــوم ِ غصه ه...

نه اینڪه فڪر ڪنے خسته ام..نه اینڪه تاب راه رفتن را نداشته با...

روے من شرط ببند ...!!!!!تمام “دل” ها را رد کرده امچشم بستہ ا...

وقتی آدما به هیچ صراطی مستقیم نیستنتو هم یه جوری باشکه نه مح...

حکایتِ ما و خدا,,,حکایتِ عجیبی است...مثِل قصه ی استاد نقره ک...

در حقیقت آدم هاهیچ کس را ندارند؛این را آدم در روزهای #جمعهاز...

دیگر بهانه نمی گیرم...فقطدلم می گیرد وقتیدر گیر واگیر ِاین د...