تقدیم به ویگسونیای گلمممم
۲۲

تقدیم به ویگسونیای گلمممم

اگه فهمیدی بزن لایکو !
۸

اگه فهمیدی بزن لایکو !

همتونو دوس دارمممم !
۲

همتونو دوس دارمممم !

کدوم. ؟ من 2.4
۶

کدوم. ؟ من 2.4

اه هیچی نیس بخورم بهم یه چیزی میدی؟
۲

اه هیچی نیس بخورم بهم یه چیزی میدی؟

راس میگه !

راس میگه !

اون طوری نگا نکن ماله خودمه
۲

اون طوری نگا نکن ماله خودمه

باحاله !
۲

باحاله !

این مردیه که گربش پولدارش کرد
۲

این مردیه که گربش پولدارش کرد

اگه معنیشو فهمیدی بلایک !

اگه معنیشو فهمیدی بلایک !

دلم برات تنگ شده بوددددد

دلم برات تنگ شده بوددددد

بابا. باشخصیت !
۱

بابا. باشخصیت !

بعد خیانت یا ناراحتی کدومی ؟ من. 2 .7
۱۷

بعد خیانت یا ناراحتی کدومی ؟ من. 2 .7

هههههه
۳

هههههه

من خودم : آرمان . آراز . شایان . الیار . علیرضا و ...
۱۷

من خودم : آرمان . آراز . شایان . الیار . علیرضا و ...

زندگیه وا قعیم بعضی موقع ها اینطوریه !
۲

زندگیه وا قعیم بعضی موقع ها اینطوریه !

یه حالی داد تو باغمون فقط خیس شدیم با گل داشتم ازسرما میلرزی...
۱۶

یه حالی داد تو باغمون فقط خیس شدیم با گل داشتم ازسرما میلرزی...

چطوره ؟
۶

چطوره ؟

خوشگل نیس ؟

خوشگل نیس ؟

بانمکه
۴

بانمکه