hakan914

امتیاز
125540
دنبال‌کنندگان
1264
دنبال‌‌شوندگان
17
مورد‌ علاقه
4

به چشمی اعتماد کن که ب جای صورتب سیرت تو می نگرد، ب دلی دل ب...

جهان هستی فقیر نیست خصاصت نداردآنجا که یک گل لازم است میلیون...

2

هیچگاه نگذار در کوهپایه های عشقکسی دستت را بگیرد که احساس می...

7

جایگاه ادب از دیدگاه یک ریاضیدانروزی از یک ریاضیدان نظرش را ...

4

توصیه لقمان ب پسرش:روزی لقمان ب پسرش گفت امروز ب تو3 پند می ...

10

سلااااااااااااااااااااموقت ب خیررردوستاااااااااااااان

15

سلاااااااااااااااااااام دوستاااااااااااااانوقت ب خیررررر عزی...

9

سلاااااااااااااااااااام دوستاااااااااااااانوقتتون ب خیررر ان...

3

آتش از کجا در. خانه ام افتاد؟؟؟ظالمی هیزم فقیران را به قیمت...

10

خواص پیاز که ازش غافل هستیم:1)برای رفع دردهای عصبی شربت پیاز...

6

سلاااااااااااااااااااام دوستاااااااااااااان عزززززیزززززمهرک...

5

همین یه کلمه برای وصف حالم از این تصویرکافیست، لبخندم درد می...

4

هیچ وق دنیا این بی عدالتیرا قبول نخواهد کرد.

16

اگه یه خودکار داشتی که فقط بهاندازه ی نوشتن یک جمله جوهرداشت...

5

فراموش نکنیم در ساحل قلبها این جای پای دوست است که می ماندوگ...

4

13 خواصیت سیب:1)دندانها را سفیدتر و سالم تر میکند2)از ابتلاء...

7

مممممممممععععععععععمممممممماااااااااااااای دکتر حسااااااابی(...