ﻟﺌﻮﻧﺎﺭﺩ : ﯾﻪ ﮐﺎﺭ ﺑﺪﯼ ﮐﺮﺩﻡﺷﻠﺪﻭﻥ : ﺭﻭ ﻣﻨﻢ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺩﺍﺭﻩ؟ﻟﺌﻮﻧﺎﺭﺩ :...

ﻟﺌﻮﻧﺎﺭﺩ : ﯾﻪ ﮐﺎﺭ ﺑﺪﯼ ﮐﺮﺩﻡﺷﻠﺪﻭﻥ : ﺭﻭ ﻣﻨﻢ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺩﺍﺭﻩ؟ﻟﺌﻮﻧﺎﺭﺩ :...

کو رفیق رازداری کو دل پر طاقتی

کو رفیق رازداری کو دل پر طاقتی

دلم برا نیویورک تنگ شده خیلی وقته نرفتم دقیقا از زمانی متولد...
۳

دلم برا نیویورک تنگ شده خیلی وقته نرفتم دقیقا از زمانی متولد...

در حالی که اونا دنبال اکسیر جوانی بودند ما سیکتیر جوانی زدیم...

در حالی که اونا دنبال اکسیر جوانی بودند ما سیکتیر جوانی زدیم...

اگر کسی رو دوست دارین زودتر بهش بگین، تا اونم زودتر برینه به...

اگر کسی رو دوست دارین زودتر بهش بگین، تا اونم زودتر برینه به...

وقتی درا بسته ـَس هنوز یه امید هست به سوراخه دراونکه کمکت می...
۲۵

وقتی درا بسته ـَس هنوز یه امید هست به سوراخه دراونکه کمکت می...

رد میشه هر روز ورق تقویمامواسه هر آرزو هم کندیم یه گودال ،، ...

رد میشه هر روز ورق تقویمامواسه هر آرزو هم کندیم یه گودال ،، ...

وقتی روزنه بسته است نور مهم نییست وقتی قلبت روشنه مهم زنده ب...

وقتی روزنه بسته است نور مهم نییست وقتی قلبت روشنه مهم زنده ب...

سادگیشیک ترین ژستِ دنیاست...

سادگیشیک ترین ژستِ دنیاست...

توی loop زمانی گیر کردیم شادیم ولی دلتنگیم میخندم من با خدات...
۱

توی loop زمانی گیر کردیم شادیم ولی دلتنگیم میخندم من با خدات...

عشق با شجاعت ساخته میشود پس دوبار بهش فکر نکن

عشق با شجاعت ساخته میشود پس دوبار بهش فکر نکن

ما درون‌ جریان زمان سقوط میکنیم بعد از یک رویا بیدار میشویم ...

ما درون‌ جریان زمان سقوط میکنیم بعد از یک رویا بیدار میشویم ...

fight for your dreams
۱

fight for your dreams

عبورتنها مسافت یک فاصله نیستمی‌توانی روی یک نیمکتنشسته باشیا...
۲

عبورتنها مسافت یک فاصله نیستمی‌توانی روی یک نیمکتنشسته باشیا...

بیخودی نزن به دست انداز دست پیش نگیر که نمیگیره
۱

بیخودی نزن به دست انداز دست پیش نگیر که نمیگیره

اگه خواب میاد خب بخواب اگه خندت میاد خب بخندمهم نیستن دیگرون...
۲

اگه خواب میاد خب بخواب اگه خندت میاد خب بخندمهم نیستن دیگرون...