زن که باشی...مهربانیت دست خودت نیستخوب می شوی حتی با آنان که...
۳

زن که باشی...مهربانیت دست خودت نیستخوب می شوی حتی با آنان که...

به زندگی فکر کن...!ولی برای آن غصه نخوردیدن حقیقت است؛ولی در...
۶

به زندگی فکر کن...!ولی برای آن غصه نخوردیدن حقیقت است؛ولی در...

:pensive_face::pensive_face::pensive_face:
۴

:pensive_face::pensive_face::pensive_face:

خواهشن گولشو نخورید .ای آقا کم داره

خواهشن گولشو نخورید .ای آقا کم داره

این چهره اصلیشه .چندتا ویس داره حواستون باشه

این چهره اصلیشه .چندتا ویس داره حواستون باشه

این چهره اصلیشه.حواستون باشه

این چهره اصلیشه.حواستون باشه

این عکس خودشه حواستون باشه گولشو نخورین منو بلاک کرده

این عکس خودشه حواستون باشه گولشو نخورین منو بلاک کرده

این چهره واقعایشه .مال یه ویس دیگشه

این چهره واقعایشه .مال یه ویس دیگشه