هآی گآیز :')
۱۷۷

هآی گآیز :')

#bambam
۶۴۰

#bambam

:black_left-pointing_triangle:بابـ ْ اِسْفَنْجے:see-no-evil_...
۵۲

:black_left-pointing_triangle:بابـ ْ اِسْفَنْجے:see-no-evil_...

I've tired to tell myselfThat this pain would go away:|:leaf...
۲۰

I've tired to tell myselfThat this pain would go away:|:leaf...

They don't understandyou're all I have :sparkles::purple_hea...
۸۳

They don't understandyou're all I have :sparkles::purple_hea...

بآز یه‍ مدت نبـودم منو یآدتون رفتـ؟!:confused_face::neutral_...
۹۲

بآز یه‍ مدت نبـودم منو یآدتون رفتـ؟!:confused_face::neutral_...

dis jamais à tes yeux le secret de ton couerparce qu'ils ne ...
۱۸

dis jamais à tes yeux le secret de ton couerparce qu'ils ne ...

-You left me with the darkness that no one can repeatedly br...
۶۸

-You left me with the darkness that no one can repeatedly br...

داستانِ زِنِدگی من دُو شَخصیَتـ دارَ :purple_heart:مَنی کِ ه...
۲۵

داستانِ زِنِدگی من دُو شَخصیَتـ دارَ :purple_heart:مَنی کِ ه...

【 خیلیــا از مغــــز➠ فلجــــن●!●!●!】【 ولـــی➠ از کمــــر↳↯ ...
۱۰۳

【 خیلیــا از مغــــز➠ فلجــــن●!●!●!】【 ولـــی➠ از کمــــر↳↯ ...

+Hi-Hi+Did you eat dinner -Did you eat dinner+Are you copyin...
۲۴

+Hi-Hi+Did you eat dinner -Did you eat dinner+Are you copyin...

وقـتـی تو کـلآس حـوصلم سر میره‍:neutral_face::open_hands_sig...
۷۵

وقـتـی تو کـلآس حـوصلم سر میره‍:neutral_face::open_hands_sig...

لِنگَتَمـ ـپیدا نیـ عینـ کفشـ صیندرلا :blue_heart::) زمینـی ...
۸۳

لِنگَتَمـ ـپیدا نیـ عینـ کفشـ صیندرلا :blue_heart::) زمینـی ...

#سه سال گذشت...سه سال پراز حادثه و حاشیه و اتفاق...سه سال پر...
۵۳

#سه سال گذشت...سه سال پراز حادثه و حاشیه و اتفاق...سه سال پر...

خـب خـب خـب:neutral_face::waving_hand_sign: تـولد یه‍ توله‍ ...
۳۶

خـب خـب خـب:neutral_face::waving_hand_sign: تـولد یه‍ توله‍ ...

اوووووفـ:smiling_cat_face_with_heart-shaped_eyes::face_with_...
۳۹

اوووووفـ:smiling_cat_face_with_heart-shaped_eyes::face_with_...

پـٰاشـٰا : بِعـ چـے فِڪر میڪُنـے؟بـٰارۅنـ : بِعـ تُـۅپـٰاشـٰ...
۲۹

پـٰاشـٰا : بِعـ چـے فِڪر میڪُنـے؟بـٰارۅنـ : بِعـ تُـۅپـٰاشـٰ...

سـی ال و سـیستـرش هـآرین *_*پ ن:دنـدونای نیش هآرینو:face_sav...
۲۰۰

سـی ال و سـیستـرش هـآرین *_*پ ن:دنـدونای نیش هآرینو:face_sav...

:dancer:کٔـویـیـنمـ کـویـیـنـ بود وقتـی که‍ کـویـیـنمـ،کـویـ...
۱۱

:dancer:کٔـویـیـنمـ کـویـیـنـ بود وقتـی که‍ کـویـیـنمـ،کـویـ...

هـآی گآیـز نسبتآ بآ معـرفت :/:broken_heart:بـعـد مدت هآ آمدم...
۳۵

هـآی گآیـز نسبتآ بآ معـرفت :/:broken_heart:بـعـد مدت هآ آمدم...