براندازم (۱۰۰ تصویر)

کاسه لیسی غرب  غرب گدایان
۰

کاسه لیسی غرب غرب گدایان

#رابرت_دنیرو  #بازیگر مشهور #هالیوود::small_blue_diamond:اکن...
۱

#رابرت_دنیرو #بازیگر مشهور #هالیوود::small_blue_diamond:اکن...

:large_red_circle: #ایرانی اصیل و #مزدوری؟! :double_exclamat...
۱۰

:large_red_circle: #ایرانی اصیل و #مزدوری؟! :double_exclamat...

#گرانی_بنزین #خاتمی #بنزین_روحانی #روحانی #توقف_گرانی_بنزین ...
۰

#گرانی_بنزین #خاتمی #بنزین_روحانی #روحانی #توقف_گرانی_بنزین ...

:anger_symbol: اقرار #آمریکا به دنبال کردن مسیر براندازی در ...
۰

:anger_symbol: اقرار #آمریکا به دنبال کردن مسیر براندازی در ...

نیاز نیست میلیون ها دلار خرج بشه تا #مصی جون بی‌حجابی و تروی...
۱

نیاز نیست میلیون ها دلار خرج بشه تا #مصی جون بی‌حجابی و تروی...

:arrow_pointing_rightwards_then_curving_downwards: #مشکلات_ت...
۰

:arrow_pointing_rightwards_then_curving_downwards: #مشکلات_ت...

#:thumbs_up_sign: بچه بودم دندونم که درد میگرفت بابام میگفت ...
۳

#:thumbs_up_sign: بچه بودم دندونم که درد میگرفت بابام میگفت ...

:arrow_pointing_rightwards_then_curving_downwards:  #بچه بود...
۰

:arrow_pointing_rightwards_then_curving_downwards: #بچه بود...

:large_red_circle: جشن یومیه  #سران_فتنه اسمش رو گذاشتند #حص...
۰

:large_red_circle: جشن یومیه #سران_فتنه اسمش رو گذاشتند #حص...

:arrow_pointing_rightwards_then_curving_downwards: ﺁﻭﺭﺩﻩ ﺍﻧﺪ...
۲

:arrow_pointing_rightwards_then_curving_downwards: ﺁﻭﺭﺩﻩ ﺍﻧﺪ...

:arrow_pointing_rightwards_then_curving_downwards: #ایران دو...
۳

:arrow_pointing_rightwards_then_curving_downwards: #ایران دو...

:arrow_pointing_rightwards_then_curving_downwards: امروز #جن...
۱

:arrow_pointing_rightwards_then_curving_downwards: امروز #جن...

:arrow_pointing_rightwards_then_curving_downwards: #بچه بودم...
۰

:arrow_pointing_rightwards_then_curving_downwards: #بچه بودم...

:large_red_circle:دقت کنید #رئیس_جمهور روحانی بیسواد نیست......
۳

:large_red_circle:دقت کنید #رئیس_جمهور روحانی بیسواد نیست......

:arrow_pointing_rightwards_then_curving_downwards: #دولت بای...
۶

:arrow_pointing_rightwards_then_curving_downwards: #دولت بای...

:arrow_pointing_rightwards_then_curving_downwards: #دشمن کجا...
۲

:arrow_pointing_rightwards_then_curving_downwards: #دشمن کجا...

:arrow_pointing_rightwards_then_curving_downwards: یک #روزنا...
۰

:arrow_pointing_rightwards_then_curving_downwards: یک #روزنا...

:arrow_pointing_rightwards_then_curving_downwards: #سازمان_ت...
۰

:arrow_pointing_rightwards_then_curving_downwards: #سازمان_ت...

:arrow_pointing_rightwards_then_curving_downwards:  #جنگ_اقت...
۲

:arrow_pointing_rightwards_then_curving_downwards: #جنگ_اقت...