حافظ (۲۷۴۸ تصویر)

چنـان نماندچنـین نیز هم نخواهد ماند...#حافظ

چنـان نماندچنـین نیز هم نخواهد ماند...#حافظ

گر برکنم دل از تو و بردارم از تو مهرآن مهر بر که افکنم، آن د...

گر برکنم دل از تو و بردارم از تو مهرآن مهر بر که افکنم، آن د...

رنج ما را كه توان برد به يك گوشه ى چشمشرط انصاف نباشد كه مدا...
۱

رنج ما را كه توان برد به يك گوشه ى چشمشرط انصاف نباشد كه مدا...

🕊 راهی بزن که آهی بر ساز آن توان زدشعری بخوان که با او رطل گ...

🕊 راهی بزن که آهی بر ساز آن توان زدشعری بخوان که با او رطل گ...

دلا منال ز بیداد و جور یار که یارتو را نصیب همین کرد و این ا...

دلا منال ز بیداد و جور یار که یارتو را نصیب همین کرد و این ا...

گرچه خورشید فلک چشم و چراغ عالم استروشنایی بخش چشم اوست خاک ...
۱

گرچه خورشید فلک چشم و چراغ عالم استروشنایی بخش چشم اوست خاک ...

کامم از تلخی غم چون زهر گشتبانگ نوش شادخواران یاد باد#حافظ

کامم از تلخی غم چون زهر گشتبانگ نوش شادخواران یاد باد#حافظ

‌‌‌‌ماجرای من و معشوقِ مرا پایان نیست... 💐 #حافظ
۲

‌‌‌‌ماجرای من و معشوقِ مرا پایان نیست... 💐 #حافظ

±🖇زلف بر باد مدھ تا ندهے بر بادم!          ناز بنیاد مڪن تا ...

±🖇زلف بر باد مدھ تا ندهے بر بادم! ناز بنیاد مڪن تا ...

حضرت حافظ

حضرت حافظ

‏منعم مکن ز عشقِ وی ای مفتی زمانمعذور دارمت که تو او را ندید...
عکس بلند
۱۷

‏منعم مکن ز عشقِ وی ای مفتی زمانمعذور دارمت که تو او را ندید...

آن پریشانیِ «شــب هایِ» دراز و غـمِ دل...! #حافظ
۱۳

آن پریشانیِ «شــب هایِ» دراز و غـمِ دل...! #حافظ

قشنگ مشخصھ حضرت #حافظ"روزها و سال ها در پےِ فراموشےِمعشوق بھ...

قشنگ مشخصھ حضرت #حافظ"روزها و سال ها در پےِ فراموشےِمعشوق بھ...

🍂چون غم و شادیِ ❣جهان در گذر است🍂بهتر آن است که من ❣خاطرِ خو...
۱۷

🍂چون غم و شادیِ ❣جهان در گذر است🍂بهتر آن است که من ❣خاطرِ خو...

حافظ اسرار الهی کَس نمی‌داند خموشاز که می‌پرسی که دور روزگار...

حافظ اسرار الهی کَس نمی‌داند خموشاز که می‌پرسی که دور روزگار...

با چند روز تاخیر، بزرگداشت لسان الغیب، خواجه شمس الدین محمد ...
۶

با چند روز تاخیر، بزرگداشت لسان الغیب، خواجه شمس الدین محمد ...

#حافظ #شمع #شعر #خاص

#حافظ #شمع #شعر #خاص

#حافظ #شمع #خاص

#حافظ #شمع #خاص