راه_زندگی (۵ تصویر)

کم گویی، کم خوری، کم خوابیحضرت امام علی علیه السّلام می فرما...

کم گویی، کم خوری، کم خوابیحضرت امام علی علیه السّلام می فرما...

#Allah #God #imam_zaman #sarbaz_gomnam #start #هدایت #الله #...

#Allah #God #imam_zaman #sarbaz_gomnam #start #هدایت #الله #...

#آقا #آقای_منجی #آقا_جون #آقای_خاص #زندگی #اباصالح #منجی #مذ...
۱

#آقا #آقای_منجی #آقا_جون #آقای_خاص #زندگی #اباصالح #منجی #مذ...

ممنون آقا جون.
نامه شما دریافت شد؛
امضاء : یک ریاکار!!

***
...

ممنون آقا جون. نامه شما دریافت شد؛ امضاء : یک ریاکار!! *** ...

هیچ کس #همراه نیست! تنهای اول؛

***
#آقا #آقای_منجی #آقا_جون...
۱

هیچ کس #همراه نیست! تنهای اول؛ *** #آقا #آقای_منجی #آقا_جون...