رد (۳۱ تصویر)

🍓💕💫🍓💕💫🍓💕💫🍓💕💫🍓💕#گفتــــــن 🍓💕💫🍓💕💫#نمیتونیــــــد #مســــــافـ...

🍓💕💫🍓💕💫🍓💕💫🍓💕💫🍓💕#گفتــــــن 🍓💕💫🍓💕💫#نمیتونیــــــد #مســــــافـ...

پس از قرائت  گزارش کمیسیون تحقیق در مورد #اعتبارنامه #غلامرض...
۳۷

پس از قرائت گزارش کمیسیون تحقیق در مورد #اعتبارنامه #غلامرض...

#انچه_مجردان_باید_بدانند ‼️در #انتخاب‌ها دو مسألۀ جدی وجود د...

#انچه_مجردان_باید_بدانند ‼️در #انتخاب‌ها دو مسألۀ جدی وجود د...

جناب مطهری یکی از سران اصلاح طلب ها و حامیان دکتر #روحانی گف...
۱

جناب مطهری یکی از سران اصلاح طلب ها و حامیان دکتر #روحانی گف...

#رد پای گربه #

#رد پای گربه #

شب یلدا همه مبارک باشه همیشه خوش خرم باشین دلتون شاد لبتون خ...
۱۰

شب یلدا همه مبارک باشه همیشه خوش خرم باشین دلتون شاد لبتون خ...

همین الان معاره خودم شب یلداتون مبارک باشه همیشه خوش خرم باش...
۴

همین الان معاره خودم شب یلداتون مبارک باشه همیشه خوش خرم باش...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِالسلام علیک یا فاطمه ال...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِالسلام علیک یا فاطمه ال...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السلام علیک یا فاطمه ا...

#میت#بنظرت #رد#میشی

#میت#بنظرت #رد#میشی

_حالم اینقد بده کهتلفن دوستمو #رد دادمبامامانم بحثم شدگوشیو ...
۱۶

_حالم اینقد بده کهتلفن دوستمو #رد دادمبامامانم بحثم شدگوشیو ...

گوشه ی #چادر_مادرم را می‌گرفتمباهم می‌رفتیم #مخابرات نبش کوچ...
۱۰

گوشه ی #چادر_مادرم را می‌گرفتمباهم می‌رفتیم #مخابرات نبش کوچ...

که #بشکنی درای قلمبو نه #رد شو از منو
۱

که #بشکنی درای قلمبو نه #رد شو از منو

اَلَّذِینَ آمَنُوا وَ تَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِکْرِ اَللّ...
۴

اَلَّذِینَ آمَنُوا وَ تَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِکْرِ اَللّ...

:confetti_ball::heavy_heart_exclamation_mark_ornament:️.سالر...

:confetti_ball::heavy_heart_exclamation_mark_ornament:️.سالر...