نسخه وب بازار مستقیم

عفت_در_کلام (۵ تصویر)

✍ شوخی با #نامحرم_ممنوع🚫 🔔 تو فامیل، تو دانشگاه، تو محلِ کار و .... همه‌ی افراد سالم نیستند.❌ ⚠ بعضیا قلبشون بیماره، به خاطر همین در #نامحرم طمع میکنند.‼ 👈 فَیَطْمَعَ الَّذِی فِی قَلْبِهِ مَرَض ...

✍ شوخی با #نامحرم_ممنوع🚫 🔔 تو فامیل، تو دانشگاه، تو محلِ کار و .... همه‌ی افراد سالم نیستند.❌ ⚠ بعضیا قلبشون بیماره، به خاطر همین در #نامحرم طمع میکنند.‼ 👈 فَیَطْمَعَ الَّذِی فِی قَلْبِهِ مَرَض 📛 به خاطر همین باید طوری حرف بزنیم که👇 ✅ هم #نحوه_بیان ما خوب باشه. ...

✍ شوخی با #نامحرم_ممنوع🚫 🔔 تو فامیل، تو دانشگاه، تو محلِ کار و .... همه‌ی افراد سالم نیستند.❌ ⚠ بعضیا قلبشون بیماره، به خاطر همین در #نامحرم طمع میکنند.‼ 👈 فَیَطْمَعَ الَّذِی فِی قَلْبِهِ مَرَض ...

✍ شوخی با #نامحرم_ممنوع🚫 🔔 تو فامیل، تو دانشگاه، تو محلِ کار و .... همه‌ی افراد سالم نیستند.❌ ⚠ بعضیا قلبشون بیماره، به خاطر همین در #نامحرم طمع میکنند.‼ 👈 فَیَطْمَعَ الَّذِی فِی قَلْبِهِ مَرَض 📛 به خاطر همین باید طوری حرف بزنیم که👇 ✅ هم #نحوه_بیان ما خوب باشه. ...

فحش هم می‌دهید بگویید گل اناری! عفت در کلام اقتضا دارد که انسان هرگز کلمات زشت بر زبان نراند. از مجموع آیات و روایات به دست می‌آید که مسلمان حق فحش دادن به احدالناسی را ...

فحش هم می‌دهید بگویید گل اناری! عفت در کلام اقتضا دارد که انسان هرگز کلمات زشت بر زبان نراند. از مجموع آیات و روایات به دست می‌آید که مسلمان حق فحش دادن به احدالناسی را ندارد، چه طرف مقابل مستحق فحش باشد و چه نباشد و اگر آغازکننده‌ فحش باشد ...

لزوم رعایت عفت در گفتگو با نامحرم لحن، آهنگ، محتوا و نحوه چینش کلمات باید طوری نباشد که موجب تحریک یا طمع در نامحرمان شود! خداوند متعال در مورد آهنگ و لحن گفتگو با نامحرمان ...

لزوم رعایت عفت در گفتگو با نامحرم لحن، آهنگ، محتوا و نحوه چینش کلمات باید طوری نباشد که موجب تحریک یا طمع در نامحرمان شود! خداوند متعال در مورد آهنگ و لحن گفتگو با نامحرمان خطاب به زنان می‌فرمایند: «…فَلا تَخْضَعنَ بِالْقَولِ فَیطْمَعَ الذّی فی قَلبهِ مَرَضٌ؛ پس (به هنگام ...

لزوم رعایت عفت در گفتگو با نامحرم لحن، آهنگ، محتوا و نحوه چینش کلمات باید طوری نباشد که موجب تحریک یا طمع در نامحرمان شود! خداوند متعال در مورد آهنگ و لحن گفتگو با نامحرمان ...

لزوم رعایت عفت در گفتگو با نامحرم لحن، آهنگ، محتوا و نحوه چینش کلمات باید طوری نباشد که موجب تحریک یا طمع در نامحرمان شود! خداوند متعال در مورد آهنگ و لحن گفتگو با نامحرمان خطاب به زنان می‌فرمایند: «…فَلا تَخْضَعنَ بِالْقَولِ فَیطْمَعَ الذّی فی قَلبهِ مَرَضٌ؛ پس (به هنگام ...