نسخه وب بازار مستقیم

فکرم (۵ تصویر)

آه ای #زندگی منم که هنوز با همه #پوچی از تو لبریزم نه به #فکرم که رشته پاره کنم نه بر آنم که از تو #بگریزم همه ذرات #جسم خاکی من از تو ، ای ...
عکس بلند

آه ای #زندگی منم که هنوز با همه #پوچی از تو لبریزم نه به #فکرم که رشته پاره کنم نه بر آنم که از تو #بگریزم همه ذرات #جسم خاکی من از تو ، ای #شعر ِ گرم در سوزند آسمانهای صاف را مانند که لبالب ز بادهٔ روزند با ...

:) #صبح و شب ندارد جانم هر وقت به تو #فکر میکنم #فکرم پر می شود از تو و خاطرات با #تو #فرقی هم نمیکند ساعت #روزگار چند است همینکه پای تو #وسط باشد همه ...

:) #صبح و شب ندارد جانم هر وقت به تو #فکر میکنم #فکرم پر می شود از تو و خاطرات با #تو #فرقی هم نمیکند ساعت #روزگار چند است همینکه پای تو #وسط باشد همه چیز #روشن است....

در #فکرم : به راحتی درباره دیگران قضاوت نکنم و حسن ظن داشته باشم. کاش کمی مث تو باشم، #نرم و #مهربان توی گفتار ، رفتار ، نگاه ،فکر ، قلب ... . . آره#لطافت ...

در #فکرم : به راحتی درباره دیگران قضاوت نکنم و حسن ظن داشته باشم. کاش کمی مث تو باشم، #نرم و #مهربان توی گفتار ، رفتار ، نگاه ،فکر ، قلب ... . . آره#لطافت رو #دوست دارم و آدمهای شبیه تو رو ... . . 💜 #کاش_کمی_شبیه_تو_بشم💜 ... #یا_لطیفُ_اِرحَم_عَبدُکَ_الضَعیف ...

#کلاس# درس چه زیبا میشود آن هنگام که من تمام#فکرم پیش توست... #استاد درس میدهد همه نگاهش می کنند و اما من فکرم جای دیگریست همه #جزوه می نویسند ومن نام تو را... استاد اگر ...

#کلاس# درس چه زیبا میشود آن هنگام که من تمام#فکرم پیش توست... #استاد درس میدهد همه نگاهش می کنند و اما من فکرم جای دیگریست همه #جزوه می نویسند ومن نام تو را... استاد اگر میدانست#لذت فکر کردن به تو را به جای این#واحد های عددی ۳واحد#عاشقی را میگذاشت... آن ...

# #کلاس #درس چه زیبا میشود آن هنگام که من تمام #فکرم پیش توست... #استاد درس میدهد همه نگاهش میکنند و اما من فکرم جای دیگریست همه #جزوه مینویسند و من نام تو را... استاد ...

# #کلاس #درس چه زیبا میشود آن هنگام که من تمام #فکرم پیش توست... #استاد درس میدهد همه نگاهش میکنند و اما من فکرم جای دیگریست همه #جزوه مینویسند و من نام تو را... استاد اگر میدانست #لذت فکر کردن به تو را به جای این #واحد های عددی 3واحد ...