مجبور (۳۰ تصویر)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
السلام علیک یا فاطمه ا...
۰

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
السلام علیک یا فاطمه ا...
۰

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
السلام علیک یا فاطمه ا...
۰

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
السلام علیک یا فاطمه ا...
۱

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
السلام علیک یا فاطمه ا...
۰

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
السلام علیک یا فاطمه ا...
۰

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
السلام علیک یا فاطمه ا...
۰

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السلام علیک یا فاطمه ا...

گوشه ی #چادر_مادرم را می‌گرفتمباهم می‌رفتیم #مخابرات نبش کوچ...
۱۰

گوشه ی #چادر_مادرم را می‌گرفتمباهم می‌رفتیم #مخابرات نبش کوچ...

‍ ‍ ‍ #چرا_حجاب:exclamation_question_mark:️:no_entry_sign: خ...
۲

‍ ‍ ‍ #چرا_حجاب:exclamation_question_mark:️:no_entry_sign: خ...

🦋⃤ #𝓡𝓸𝔂𝓪 🦋⃤یجایی بالاخره #مجبور میشی اون چیزی رو که #فکر میک...
۰

🦋⃤ #𝓡𝓸𝔂𝓪 🦋⃤یجایی بالاخره #مجبور میشی اون چیزی رو که #فکر میک...

:earth_globe_asia-australia::full_moon_symbol:تقویم نجومی اس...
۰

:earth_globe_asia-australia::full_moon_symbol:تقویم نجومی اس...

#معشوق من:heart_with_arrow: #قسم به نامت:green_heart: #آنقدر...
۵۳

#معشوق من:heart_with_arrow: #قسم به نامت:green_heart: #آنقدر...

تا وقتی که حتی "یک" کودک#مجبور به کار کردن استو خیابان ها را...
۴

تا وقتی که حتی "یک" کودک#مجبور به کار کردن استو خیابان ها را...

‌ : )اگه #ورزش نکنید یه روزی میرسه(میانسالی)که مجبور میشید و...
۲

‌ : )اگه #ورزش نکنید یه روزی میرسه(میانسالی)که مجبور میشید و...

هرگز ننشین  متر نکن خوبی ِ خود را :face_with_rolling_eyes: :...
۱۴

هرگز ننشین  متر نکن خوبی ِ خود را :face_with_rolling_eyes: :...

:writing_hand: اونایی که میگن :چرا رهبری فکری به حال کشور نم...
۰

:writing_hand: اونایی که میگن :چرا رهبری فکری به حال کشور نم...

#حسین_به_همراه_بردن_خانوادهپرسش:white_question_mark_ornament...
۲

#حسین_به_همراه_بردن_خانوادهپرسش:white_question_mark_ornament...