نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

نشر_چشمه (۵ تصویر)

...🌸🌿 دلشاد‌خانم زن دوم آقای مهرنگار بود. آقای مهرنگار از زن اولش یک پسر داشت که توی آمریکا درس می‌خواند و ما او را ندیده بودیم. دلشاد‌خانم برای ما تعریف کرده بود وقتی پسر آقای ...

...🌸🌿 دلشاد‌خانم زن دوم آقای مهرنگار بود. آقای مهرنگار از زن اولش یک پسر داشت که توی آمریکا درس می‌خواند و ما او را ندیده بودیم. دلشاد‌خانم برای ما تعریف کرده بود وقتی پسر آقای مهرنگار شانزده ساله بوده، مادرش مریضیِ ناجوری می‌گیرد و دکترها هم نمی‌توانند برای زن بیچاره ...

هیچ چیز برای مادرم به اندازه‌ی «خداوند» اهمیت ندارد و هر چیز که مستقیماً به خدا مربوط نشود، برای او بی‌ارزش است. وقتی می‌گوید «خداوند»، گویی اسم یکی از این پیرزن‌هایی را می‌برد که هر ...

هیچ چیز برای مادرم به اندازه‌ی «خداوند» اهمیت ندارد و هر چیز که مستقیماً به خدا مربوط نشود، برای او بی‌ارزش است. وقتی می‌گوید «خداوند»، گویی اسم یکی از این پیرزن‌هایی را می‌برد که هر هفته با آنها دوره دارد. حس می‌کنم خداوند برای او، مثل یک تکه سنگ، واقعیت ...

هر کسی، در عمیق‌ترین جایِ ذهنش، پَستویی دارد که در مواقعِ بُحرانی به آن‌جا پناه می‌برد. آن‌جا می‌تواند بدترین احوال و سهمگین‌ترین و کمرشکن‌ترین حوادث را پشت سر بگذارد. مثل پناهگاه‌های دورانِ جنگ. بعد از ...

هر کسی، در عمیق‌ترین جایِ ذهنش، پَستویی دارد که در مواقعِ بُحرانی به آن‌جا پناه می‌برد. آن‌جا می‌تواند بدترین احوال و سهمگین‌ترین و کمرشکن‌ترین حوادث را پشت سر بگذارد. مثل پناهگاه‌های دورانِ جنگ. بعد از بمباران می‌آیی. شهر سوخته، خانه‌‌ات خراب شده، اما خودت زنده‌ای. دود از زنده و مُرده‌ی‌ ...

گاه آدم، خود آدم، عشق است. بودنش عشق است. رفتن و نگاه کردنش عشق است. دست و قلبش عشق است. در تو عشق می‌جوشد، بی‌آنکه ردش را بشناسی. بی‌آنکه بدانی از کجا در تو پیدا ...

گاه آدم، خود آدم، عشق است. بودنش عشق است. رفتن و نگاه کردنش عشق است. دست و قلبش عشق است. در تو عشق می‌جوشد، بی‌آنکه ردش را بشناسی. بی‌آنکه بدانی از کجا در تو پیدا شده، روییده. شاید نخواهی هم. شاید هم بخواهی و ندانی و نتوانی که بدانی. عشق، ...

#برشی_از_یک_کتاب تفاوت نیست. چون احساس نمی کنی که با آنها متفاوتی! انگار غربت است. غربت میان آدم های آشنا. آنانی که می شناسی شان و دوست شان داری، آنانی که دوستت دارند. اما برایت غریبه ...

#برشی_از_یک_کتاب تفاوت نیست. چون احساس نمی کنی که با آنها متفاوتی! انگار غربت است. غربت میان آدم های آشنا. آنانی که می شناسی شان و دوست شان داری، آنانی که دوستت دارند. اما برایت غریبه اند. غربت در وجودت ته نشین شده است. انگار از هیچ جا نیامده ای و ...