وجدان (۱۲۸ تصویر)

#وجدان#ماکان_بند😍#رهام_هادیان😍#امیر_میلاد_نیکزاد😍#مجتبی_ضیای...
۹

#وجدان#ماکان_بند😍#رهام_هادیان😍#امیر_میلاد_نیکزاد😍#مجتبی_ضیای...

بخوانید
۴

بخوانید

﷽ 📌پست قبلی در اینمورد 👇https://wisgoon.com/pin/30221000/↩ ا...
۴

﷽ 📌پست قبلی در اینمورد 👇https://wisgoon.com/pin/30221000/↩ ا...

همه ی دنیایش= کارش #عشق #وجدان

همه ی دنیایش= کارش #عشق #وجدان

کانال 🌸مهر بانو ۲۰۱۸🌸https://t.me/joinchat/AAAAAEZCXhtYKvSlL...

کانال 🌸مهر بانو ۲۰۱۸🌸https://t.me/joinchat/AAAAAEZCXhtYKvSlL...

@MehrBanooo_2018وقتی به یک مگس، بال و پر پروانه رو بدی، نه ق...
۱

@MehrBanooo_2018وقتی به یک مگس، بال و پر پروانه رو بدی، نه ق...

@MehrBanooo_2018بی ارزش‌ترین انسان‌ها کسی است که خوب بودن دی...

@MehrBanooo_2018بی ارزش‌ترین انسان‌ها کسی است که خوب بودن دی...

بدجنس باشید. نان‌تان را توی دروغ و خیانت بزنید و نوش جان کنی...

بدجنس باشید. نان‌تان را توی دروغ و خیانت بزنید و نوش جان کنی...

@MehrBanooo_2018ما برای هیچ کس رفیق نیمه راه نشدیم!اونا جایی...

@MehrBanooo_2018ما برای هیچ کس رفیق نیمه راه نشدیم!اونا جایی...

@MehrBanooo_2018اگر کسی صادقانه با شما کینه‌ورزی کرد و دشمنی...

@MehrBanooo_2018اگر کسی صادقانه با شما کینه‌ورزی کرد و دشمنی...

@MehrBanooo_2018زندگی می‌تواند فوق‌العاده باشد، اگر دیگران م...

@MehrBanooo_2018زندگی می‌تواند فوق‌العاده باشد، اگر دیگران م...

کانال 🌸مهر بانو ۲۰۱۸🌸https://t.me/joinchat/AAAAAEZCXhtYKvSlL...

کانال 🌸مهر بانو ۲۰۱۸🌸https://t.me/joinchat/AAAAAEZCXhtYKvSlL...

بیهوده است مجادله بر سر اثبات دیانت یا بی‌دینی آدم‌ها!کسی که...

بیهوده است مجادله بر سر اثبات دیانت یا بی‌دینی آدم‌ها!کسی که...

@MehrBanooo_2018از هزاران یک نفر اهل دل‌اندمابقی تندیسی از آ...

@MehrBanooo_2018از هزاران یک نفر اهل دل‌اندمابقی تندیسی از آ...

@MehrBanooo_2018برای چراغ‌های همسایه هم نور آرزو کن!بی شک حو...

@MehrBanooo_2018برای چراغ‌های همسایه هم نور آرزو کن!بی شک حو...

❗️اگر از بشریت متنفرید، پرستار نشوید!❗️اگر از عالم طلبکارید،...

❗️اگر از بشریت متنفرید، پرستار نشوید!❗️اگر از عالم طلبکارید،...

من هرگز چیز دندان‌گیری از این جهان نخواسته‌ام...فقط گاهی فرص...

من هرگز چیز دندان‌گیری از این جهان نخواسته‌ام...فقط گاهی فرص...

@MehrBanooo_2018مذهب باید از انسان موجودی صبورتر، مهربان‌تر،...

@MehrBanooo_2018مذهب باید از انسان موجودی صبورتر، مهربان‌تر،...

digikala