نمک

namak

یکی از مدام باران‌های بی سرایش به تنگ آمده...
در فکر تعویض چشم‌ها


محمدحسن جلالی هستم
مشکلات ویسگون صرفا از طریق ایمیل
Support@wisgoon.com

لینک پیام ناشناس حذف شد.

[دلیلی ندارد آدمی ذهنش را زباله‌دان شنیدن صحبت‌هایی کند که خود گوینده‌اش هم نمی‌خواهد مسؤلیت آن را بپذیرد. کسی اگر حرفی داشت مستقیم بگوید]

خانه سبز
۱۴

خانه سبز

به هر مرغ چندین قفس می‌رسد
۴

به هر مرغ چندین قفس می‌رسد

خانه سبز

خانه سبز

‏طی نگشته روزگار کودکی، #پیری رسیداز کتاب عمر ما، فصل شباب ا...
۹

‏طی نگشته روزگار کودکی، #پیری رسیداز کتاب عمر ما، فصل شباب ا...

زنبور می‌شوم که لبت را عسل کنم
۱۲

زنبور می‌شوم که لبت را عسل کنم

من در حال فکر کردن به بدبختی‌هام
۲۳

من در حال فکر کردن به بدبختی‌هام

رضا: تو با همه دخترایی که من دیدم فرق دارییلدا: تو خیلی دختر...
۱۴

رضا: تو با همه دخترایی که من دیدم فرق دارییلدا: تو خیلی دختر...

‏زندگی‌ای که در جنگیدن نگذرد، به هیچ می‌گذرد.
۳

‏زندگی‌ای که در جنگیدن نگذرد، به هیچ می‌گذرد.

targeted advertising 2
۱۴

targeted advertising 2

دعا برای اربعین اربعین کرونایی
۱۶

دعا برای اربعین اربعین کرونایی

targeted advertising
۲۶

targeted advertising

خب نشان سخت‌ترین کار دنیا هم تعلق می‌گیره به#تظاهر به دوست ن...
۴

خب نشان سخت‌ترین کار دنیا هم تعلق می‌گیره به#تظاهر به دوست ن...

من مشتری پسته خندان تو هستم
۳۵

من مشتری پسته خندان تو هستم

چه بگویم نگفته هم پیداست
۹

چه بگویم نگفته هم پیداست

من رودخانه‌ای را می‌شناسم...
۳

من رودخانه‌ای را می‌شناسم...

کاش سنگ بودم...
۱۰

کاش سنگ بودم...

شعر را مثل خودم مرده به دنیا آورد...
۳

شعر را مثل خودم مرده به دنیا آورد...

با ياد شانه‌های تو سر آفريده استايزد چه‌قدر شانه به سر آفريد...
۴

با ياد شانه‌های تو سر آفريده استايزد چه‌قدر شانه به سر آفريد...