گوینده (۳۳۶ تصویر)

باقلبی که سمت چیه نمیشه راه راست رفت
۳

باقلبی که سمت چیه نمیشه راه راست رفت

بوسه از علی یوسفی

بوسه از علی یوسفی

حدیث از امام حسین علیه السلام

حدیث از امام حسین علیه السلام

علی یوسفی

علی یوسفی

آینه ی ماشین بازا حتما ببینید نظر فراموش نشه
۲

آینه ی ماشین بازا حتما ببینید نظر فراموش نشه

وقتی توبامنی دور بودنم از مردم این شهر وآسم هیچ اهمیتی

وقتی توبامنی دور بودنم از مردم این شهر وآسم هیچ اهمیتی

#میلاد_امام_رضا بر جهانیان مبارک #دکلمه_مشهد_از _علی_یوسفی ب...

#میلاد_امام_رضا بر جهانیان مبارک #دکلمه_مشهد_از _علی_یوسفی ب...

مشترک گرامیتاریخ شارژ ارادت مابه شما تا وقتی نفس باقی است اع...

مشترک گرامیتاریخ شارژ ارادت مابه شما تا وقتی نفس باقی است اع...

ابوالفضل خورشیدی:smiling_face_with_heart-shaped_eyes:    ...

ابوالفضل خورشیدی:smiling_face_with_heart-shaped_eyes: ...

ابوالفضل خورشیدی:smiling_face_with_heart-shaped_eyes:    ...

ابوالفضل خورشیدی:smiling_face_with_heart-shaped_eyes: ...

ابوالفضل خورشیدی:smiling_face_with_heart-shaped_eyes:    ...
۲

ابوالفضل خورشیدی:smiling_face_with_heart-shaped_eyes: ...

صحفه روبیکا ابوالفضل خورشیدی:smiling_face_with_heart-shaped_...

صحفه روبیکا ابوالفضل خورشیدی:smiling_face_with_heart-shaped_...

ابوالفضل خورشیدی:smiling_face_with_heart-shaped_eyes:   :s...

ابوالفضل خورشیدی:smiling_face_with_heart-shaped_eyes: :s...

ابوالفضل خورشیدی:smiling_face_with_heart-shaped_eyes:   :...

ابوالفضل خورشیدی:smiling_face_with_heart-shaped_eyes: :...

صفحه اینستاگرام ابوالفضل خورشیدی:smiling_face_with_open_mout...

صفحه اینستاگرام ابوالفضل خورشیدی:smiling_face_with_open_mout...

ابوالفضل خورشیدی:smiling_face_with_heart-shaped_eyes: :smili...

ابوالفضل خورشیدی:smiling_face_with_heart-shaped_eyes: :smili...

ابوالفضل خورشیدی:smiling_face_with_heart-shaped_eyes::smilin...
۱

ابوالفضل خورشیدی:smiling_face_with_heart-shaped_eyes::smilin...

ابوالفضل خورشیدی گوینده رادیو ایران_تهرانومدلینگ مجله ی تهرا...
۳

ابوالفضل خورشیدی گوینده رادیو ایران_تهرانومدلینگ مجله ی تهرا...

#گوینده #ترانه_سرا #شاعر #قاری #عاشق #بازیگر #خواننده #آه‍نگ...

#گوینده #ترانه_سرا #شاعر #قاری #عاشق #بازیگر #خواننده #آه‍نگ...