خانم کوچولو زیبا با لباس گیلکی 😍چقدر شاد و زیباست لباس محلی ...
۳

خانم کوچولو زیبا با لباس گیلکی 😍چقدر شاد و زیباست لباس محلی ...

"آدمای راستگو"🍂خیلی زود و خیلی راحت 🌸"عاشق" میشوند...خیلی را...

"آدمای راستگو"🍂خیلی زود و خیلی راحت 🌸"عاشق" میشوند...خیلی را...

خستگی را...آغوشِ تو در می‌کندوقتی نیستیعجالتاً چای می‌خوریم....

خستگی را...آغوشِ تو در می‌کندوقتی نیستیعجالتاً چای می‌خوریم....

یادش بخیر همیشه یه کتری آب جوش روی چراغا بود...یادتونه غذاها...
۵

یادش بخیر همیشه یه کتری آب جوش روی چراغا بود...یادتونه غذاها...

این قابلمه قرمزها روی گاز‌های کوچیک دو یا سه شعله، بخش دیگه‌...
۳

این قابلمه قرمزها روی گاز‌های کوچیک دو یا سه شعله، بخش دیگه‌...

کاش میشد الان منو یارم سوار ماشین بشیم بریم جایی که غم نباشه...
۱

کاش میشد الان منو یارم سوار ماشین بشیم بریم جایی که غم نباشه...

در مقابل مشکلات زندگی خم به ابرو نیاور زیرا کارگردان همیشه ن...
۴

در مقابل مشکلات زندگی خم به ابرو نیاور زیرا کارگردان همیشه ن...

بعضیهاخودشعرند...ردیف و قافیه ندارندوزن دارند...اگر نباشند م...
۱۲

بعضیهاخودشعرند...ردیف و قافیه ندارندوزن دارند...اگر نباشند م...

به پنج شنبه که ميرسیم جای خالی هاخودشان یکی یکی ردیف میشوند ...
۴

به پنج شنبه که ميرسیم جای خالی هاخودشان یکی یکی ردیف میشوند ...

لحظه ها می گذرندگرم باشیم و پر از فکر و‌امیدعشق باشیم و سراس...

لحظه ها می گذرندگرم باشیم و پر از فکر و‌امیدعشق باشیم و سراس...

پاییــز که میشهدرخــتا یه جوری مــیرقصنکه به جایِ زردآلو ، خ...
۶

پاییــز که میشهدرخــتا یه جوری مــیرقصنکه به جایِ زردآلو ، خ...

وقتی حرف از قدیما میشهمیگن خیلی سرد بودولی من هرچی فکر میکنم...
۱

وقتی حرف از قدیما میشهمیگن خیلی سرد بودولی من هرچی فکر میکنم...

گاهى … دلت”به راه” نیست!! ولى سر به راهى … خودت را میزنى به ...
۱

گاهى … دلت”به راه” نیست!! ولى سر به راهى … خودت را میزنى به ...

یه وقتایی‌ جلو پامون رو درست نگاه نمی کنیم، زمین می خوریم، ز...

یه وقتایی‌ جلو پامون رو درست نگاه نمی کنیم، زمین می خوریم، ز...

🍂آبان دختريستبا چترى از جنس بارانكه عصر هر روزدر حصارِ برگ ر...
۳

🍂آبان دختريستبا چترى از جنس بارانكه عصر هر روزدر حصارِ برگ ر...

دلخوش باش به باریکه‌‌ نوری که از بین چین های پرده، روی تخت ت...

دلخوش باش به باریکه‌‌ نوری که از بین چین های پرده، روی تخت ت...

.💕زندگی کاروانیست زودگذرآهنگی نیمه تمامتابلویی زیبا و فریبند...
۱

.💕زندگی کاروانیست زودگذرآهنگی نیمه تمامتابلویی زیبا و فریبند...

روزگاری خانه هامان سرد بودبردن نفت زمستان درد بوديک چراغ وال...
۱۰

روزگاری خانه هامان سرد بودبردن نفت زمستان درد بوديک چراغ وال...

گفـتـم کــه خیـالـت نـرود، از سـرم آنـیگفتـا کـه چه شیرین بُ...
۴

گفـتـم کــه خیـالـت نـرود، از سـرم آنـیگفتـا کـه چه شیرین بُ...

محبوب من دوستت دارم  #خاص
۶

محبوب من دوستت دارم #خاص