نسخه وب بازار مستقیم

BlackPink (۱۳۵۱ تصویر)

💖 #BlackPink #LISA #Jisoo #Jeni #Rose 🖤💖 #جذاب #خاص #عکس

💖 #BlackPink #LISA #Jisoo #Jeni #Rose 🖤💖 #جذاب #خاص #عکس

💖 #BlackPink #LISA #Jisoo #Jeni #Rose 🖤💖 #جذاب #خاص #عکس

💖 #BlackPink #LISA #Jisoo #Jeni #Rose 🖤💖 #جذاب #خاص #عکس

💖 #BlackPink #LISA #Jisoo #Jeni #Rose 🖤💖 #جذاب #خاص #عکس

💖 #BlackPink #LISA #Jisoo #Jeni #Rose 🖤💖 #جذاب #خاص #عکس

😍 #BlackPink #LISA #Jisoo #Jeni #Rose 🖤💖 #جذاب #خاص #عکس

😍 #BlackPink #LISA #Jisoo #Jeni #Rose 🖤💖 #جذاب #خاص #عکس

این لباس خیلی بهش میاد😍 #BlackPink #LISA #Jisoo #Jeni #Rose 🖤💖 #جذاب #خاص #عکس

این لباس خیلی بهش میاد😍 #BlackPink #LISA #Jisoo #Jeni #Rose 🖤💖 #جذاب #خاص #عکس

فروش جهانی اهنگ Sour Candy در هفته ی اول ریلیزش به ۴۰۳K رسیده است~👑❤👏 #BLACKPINK_NEWS4 #exo #Suho #Xiomin #Baekhyun #Do #Chanyeol #Kai #Sehun #Chen #Lay #اکسو #سوهو #شیومین #بکهیون #لی #دی_او #کیونگسو #چانیول #کای #سهون ...

فروش جهانی اهنگ Sour Candy در هفته ی اول ریلیزش به ۴۰۳K رسیده است~👑❤👏 #BLACKPINK_NEWS4 #exo #Suho #Xiomin #Baekhyun #Do #Chanyeol #Kai #Sehun #Chen #Lay #اکسو #سوهو #شیومین #بکهیون #لی #دی_او #کیونگسو #چانیول #کای #سهون #چن #bts #Bangtan #بی_تی_اس #بنگتن #وی #کوکی #جیمین #رپ_مانستر #جین #جیهوپ #شوگا #BlackPink #jisoo #Rose ...

گرل گروپ های کیپاپ که کل روزها رو در چارت اسپاتیفای تاپ ۲۰۰ سپری میکردند بلک پینک با ۴۲۱ روز در صدر قرار داشت و دارد❤❤👑😒💕👏 ______________________________ آهنگ Sour Candy رتبه ۳۲ چارت فروش رسمی ...

گرل گروپ های کیپاپ که کل روزها رو در چارت اسپاتیفای تاپ ۲۰۰ سپری میکردند بلک پینک با ۴۲۱ روز در صدر قرار داشت و دارد❤❤👑😒💕👏 ______________________________ آهنگ Sour Candy رتبه ۳۲ چارت فروش رسمی تاپ ۱۰۰ آهنگ ها در انگلستان❤(نمودار فروش نه در نمودار اصلی رتبشون ۳۲ هست👑) #BLACKPINK_NEWS4 ...

بلک پینک با افزایش 148.08 درصدی امتیازات گروه ها در صدر چارت سوشال گائون 2.0 قرار گرفت.بلک پینک اولین گروه کیپاپ هست که به این شاهکار دست پیدا میکنه❤👑👏 ______________________________ استریم اهنگ های بلک پینک ...

بلک پینک با افزایش 148.08 درصدی امتیازات گروه ها در صدر چارت سوشال گائون 2.0 قرار گرفت.بلک پینک اولین گروه کیپاپ هست که به این شاهکار دست پیدا میکنه❤👑👏 ______________________________ استریم اهنگ های بلک پینک در اسپاتیفای جهانی برای ۷روز،آهنگ سور کندی هم با ۲۶میلیون استریم در رتبه اول قرار ...

اب خوردنش ناسی 😍 #BlackPink #LISA #Jisoo #Jeni #Rose 🖤💖 #جذاب #خاص #عکس

اب خوردنش ناسی 😍 #BlackPink #LISA #Jisoo #Jeni #Rose 🖤💖 #جذاب #خاص #عکس

دهن لیسارو😂😂😂 #BlackPink #LISA #Jisoo #Jeni #Rose 🖤💖 #جذاب #خاص #عکس

دهن لیسارو😂😂😂 #BlackPink #LISA #Jisoo #Jeni #Rose 🖤💖 #جذاب #خاص #عکس

ای خدانگاه لیسارو 😍 #BlackPink #LISA #Jisoo #Jeni #Rose 🖤💖

ای خدانگاه لیسارو 😍 #BlackPink #LISA #Jisoo #Jeni #Rose 🖤💖

بیشترین میزان شنونده های ماهانه ی اکت کیپاپ در اسپاتیفای.👑💫 #BLACKPINK_NEWS4 #exo #Suho #Xiomin #Baekhyun #Do #Chanyeol #Kai #Sehun #Chen #Lay #اکسو #سوهو #شیومین #بکهیون #لی #دی_او #کیونگسو #چانیول #کای #سهون #چن #bts #Bangtan #بی_تی_اس ...

بیشترین میزان شنونده های ماهانه ی اکت کیپاپ در اسپاتیفای.👑💫 #BLACKPINK_NEWS4 #exo #Suho #Xiomin #Baekhyun #Do #Chanyeol #Kai #Sehun #Chen #Lay #اکسو #سوهو #شیومین #بکهیون #لی #دی_او #کیونگسو #چانیول #کای #سهون #چن #bts #Bangtan #بی_تی_اس #بنگتن #وی #کوکی #جیمین #رپ_مانستر #جین #جیهوپ #شوگا #BlackPink #jisoo #Rose #Lisa #Jennie #بلک_پینک #جیسو ...

کارما زمانی عوضیه که توهم عوضی باشی. ↬ #Kpop | #BlackPink #rose ➻ @Korean_Dark ✦ #خاص #جذاب #عکس #عکس_نوشته_عاشقانه

کارما زمانی عوضیه که توهم عوضی باشی. ↬ #Kpop | #BlackPink #rose ➻ @Korean_Dark ✦ #خاص #جذاب #عکس #عکس_نوشته_عاشقانه

••همه میگن خودتو عوض کن درحالی که این خودشونن که عوضی واقعی هستن. ↬ #Kpop | #BlackPink - #jennie ➻ @Korean_Dark ✦ #خاص #جذاب #عکس #عکس_نوشته_عاشقانه

••همه میگن خودتو عوض کن درحالی که این خودشونن که عوضی واقعی هستن. ↬ #Kpop | #BlackPink - #jennie ➻ @Korean_Dark ✦ #خاص #جذاب #عکس #عکس_نوشته_عاشقانه

دلسوز.مهربون.کیوت.عاشقانه.همدردی.جذاب ترین گروهی ک دیدم صمیمیت بینشون ازخواهرم بیشتره انگارکه به دنیااومده باشن واسه هم (واسه ی هم گروهی شدن) 😍‌ #BlackPink #LISA #Jisoo #Jeni #Rose 🖤💖 #جذاب #خاص

دلسوز.مهربون.کیوت.عاشقانه.همدردی.جذاب ترین گروهی ک دیدم صمیمیت بینشون ازخواهرم بیشتره انگارکه به دنیااومده باشن واسه هم (واسه ی هم گروهی شدن) 😍‌ #BlackPink #LISA #Jisoo #Jeni #Rose 🖤💖 #جذاب #خاص

😍‌ #BlackPink #LISA #Jisoo #Jeni #Rose 🖤💖 #جذاب #خاص

😍‌ #BlackPink #LISA #Jisoo #Jeni #Rose 🖤💖 #جذاب #خاص

😍‌ #BlackPink #LISA #Jisoo #Jeni #Rose 🖤💖 #جذاب #خاص

😍‌ #BlackPink #LISA #Jisoo #Jeni #Rose 🖤💖 #جذاب #خاص

😍‌ #BlackPink #LISA #Jisoo #Jeni #Rose 🖤💖 #جذاب #خاص

😍‌ #BlackPink #LISA #Jisoo #Jeni #Rose 🖤💖 #جذاب #خاص

صمیمیت بینشون ازخواهرم بیشتره انگارکه به دنیااومده باشن واسه هم (واسه ی هم گروهی شدن) 😍‌ #BlackPink #LISA #Jisoo #Jeni #Rose 🖤💖 #جذاب #خاص

صمیمیت بینشون ازخواهرم بیشتره انگارکه به دنیااومده باشن واسه هم (واسه ی هم گروهی شدن) 😍‌ #BlackPink #LISA #Jisoo #Jeni #Rose 🖤💖 #جذاب #خاص

عشق ازشون میباره😍‌ #BlackPink #LISA #Jisoo #Jeni #Rose 🖤💖 #جذاب #خاص

عشق ازشون میباره😍‌ #BlackPink #LISA #Jisoo #Jeni #Rose 🖤💖 #جذاب #خاص