نسخه وب بازار مستقیم

Golestan (۷۴ تصویر)

Kids have fun at KaboodVal forest. #Gorgan, #Golestan, #Iran. Photo by AmirHosshein Shafaei @amirshafiei71 #everydayGorgan #everydayGolestan #everydayIran #everydayMiddleEast #everydayAsia #everydayEverywhere بچه‌ها در حال تفریح در جنگل کبودوال. #گرگان، #گلستان، #ایران. عکاس: امیرحسین شفیعی

Kids have fun at KaboodVal forest. #Gorgan, #Golestan, #Iran. Photo by AmirHosshein Shafaei @amirshafiei71 #everydayGorgan #everydayGolestan #everydayIran #everydayMiddleEast #everydayAsia #everydayEverywhere بچه‌ها در حال تفریح در جنگل کبودوال. #گرگان، #گلستان، #ایران. عکاس: امیرحسین شفیعی

A bride in Turkman costume. #Gorgan, #Golestan, #Iran. Photo by Javad Maktabi @javad_maktabi #everydayGolestan #everydayGorgam #everydayIran #everydayMiddleEast #everydayAsia #everydayEverywhere عروسِ ترکمن. #گرگان، #گلستان، #ایران. عکاس: جواد مکتبی

A bride in Turkman costume. #Gorgan, #Golestan, #Iran. Photo by Javad Maktabi @javad_maktabi #everydayGolestan #everydayGorgam #everydayIran #everydayMiddleEast #everydayAsia #everydayEverywhere عروسِ ترکمن. #گرگان، #گلستان، #ایران. عکاس: جواد مکتبی

People visiting MohammadReza Lotfi's tomb, an Iranian well-known musician, on the first day of Norouz, the beginning of the Iranian new year. #Gorgan, #Golestan, #Iran. Photo by Hamed Barchian @hamedbarchian #everydayGolestan #everydayIran #everydayMiddleEast #everydayAsia #everydayEverywhere ...

People visiting MohammadReza Lotfi's tomb, an Iranian well-known musician, on the first day of Norouz, the beginning of the Iranian new year. #Gorgan, #Golestan, #Iran. Photo by Hamed Barchian @hamedbarchian #everydayGolestan #everydayIran #everydayMiddleEast #everydayAsia #everydayEverywhere مردم اولین روز نوروز به آرامگاه مرد بنام موسیقی ایران، استاد محمدرضا لطفی می‌روند و ...

A woman feeding her chickens. #Gorgan, #Golestan, #Iran. Photo by Mojtaba Heydari @mojtaba.heydari.ir #everydayGolestan #everydayIran #everydayMiddleEast #everydayAsia #everydayEverywhere خانمی مشغول غذا دادن به مرغ‌هایش. #گرگان، #گلستان، #ایران. عکاس: مجتبی حیدری

A woman feeding her chickens. #Gorgan, #Golestan, #Iran. Photo by Mojtaba Heydari @mojtaba.heydari.ir #everydayGolestan #everydayIran #everydayMiddleEast #everydayAsia #everydayEverywhere خانمی مشغول غذا دادن به مرغ‌هایش. #گرگان، #گلستان، #ایران. عکاس: مجتبی حیدری

Girls take a selfie by the #CaspianSea, Bandar-e Gaz, #Golestan, #Iran. Photo by Mojtaba Heydari @mojtaba.heydari.ir #everydayGolestan #everydayIran #everydayMiddleEast #everydayAsia #everydayEverywhere دخترها در حال سلفی گرفتن کنار #دریای_خزر. بندر گز، #گلستان، #ایران. عکاس: مجتبی حیدری

Girls take a selfie by the #CaspianSea, Bandar-e Gaz, #Golestan, #Iran. Photo by Mojtaba Heydari @mojtaba.heydari.ir #everydayGolestan #everydayIran #everydayMiddleEast #everydayAsia #everydayEverywhere دخترها در حال سلفی گرفتن کنار #دریای_خزر. بندر گز، #گلستان، #ایران. عکاس: مجتبی حیدری

A village house. Bandar-e Turkman, #Golestan, #Iran. Photo by Mohammad Nesaei @mohammadnesaei #everydayGolestan #everydayIran #everydayMiddleEast #everydayAsia #everydayEverywhere خانه‌ای روستایی. بندرترکمن، #گلستان، #ایران. عکاس: محمد نسایی

A village house. Bandar-e Turkman, #Golestan, #Iran. Photo by Mohammad Nesaei @mohammadnesaei #everydayGolestan #everydayIran #everydayMiddleEast #everydayAsia #everydayEverywhere خانه‌ای روستایی. بندرترکمن، #گلستان، #ایران. عکاس: محمد نسایی

A shepherdess at the heights of Turkmen Sahra, a region in the northeast of #Iran near the #CaspianSea. #Golestan. Photo by Mohammad Nesaei @mohammadnesaei #everydayGolestan #everydayIran #everydayMiddleEast #everydayAsia #everydayEverywhere چوپانی در ارتفاعات ترکمن‌صحرا، منطقه‌ای در ...

A shepherdess at the heights of Turkmen Sahra, a region in the northeast of #Iran near the #CaspianSea. #Golestan. Photo by Mohammad Nesaei @mohammadnesaei #everydayGolestan #everydayIran #everydayMiddleEast #everydayAsia #everydayEverywhere چوپانی در ارتفاعات ترکمن‌صحرا، منطقه‌ای در شمالِ شرقی ایران، در نزدیکیِ #دریای_خزر. #گلستان. عکاس: محمد نسایی

A traceur performing on a sidewalk. #Gorgan, #Golestan, #Iran. Photo by Mohammad Nesaei @mohammadnesaei for @EverydayGolestan #everydayGolestan #everydayIran #everydayMiddleEast #everydayAsia #everydayEverywhere پارکورکاری در حال انجام حرکات نمایشی در پیاده‌رو. #گرگان، #گلستان، #ایران. عکاس: محمد نسایی

A traceur performing on a sidewalk. #Gorgan, #Golestan, #Iran. Photo by Mohammad Nesaei @mohammadnesaei for @EverydayGolestan #everydayGolestan #everydayIran #everydayMiddleEast #everydayAsia #everydayEverywhere پارکورکاری در حال انجام حرکات نمایشی در پیاده‌رو. #گرگان، #گلستان، #ایران. عکاس: محمد نسایی

#FollowFriday #repost from @mehdi_abolghasemi: Eid prayers, also known as Salat al-Eid and Salat al-Eidain, is the special prayer offered to commemorate two islamic fast ovals the Kazakhs in #Iran #Golestan #Gorgan. Iranian Kazakhs live mainly ...

#FollowFriday #repost from @mehdi_abolghasemi: Eid prayers, also known as Salat al-Eid and Salat al-Eidain, is the special prayer offered to commemorate two islamic fast ovals the Kazakhs in #Iran #Golestan #Gorgan. Iranian Kazakhs live mainly in the Golestān Province in northern Iran. According to ethnologue.org, however, there were 3000 Kazakhs ...

Abolfazl who’s been working as an intercity bus driver for 4 years, has decorated his vehicle like his room. #Gorgan, #Golestan, #Iran. Photo by Alieh Sa’adatPour @aliehsaadat #everydayGolestan #everydayIran #everydayMiddleEast #everydayAsia #everydayEverywhere ابوالفضل که چهار ...

Abolfazl who’s been working as an intercity bus driver for 4 years, has decorated his vehicle like his room. #Gorgan, #Golestan, #Iran. Photo by Alieh Sa’adatPour @aliehsaadat #everydayGolestan #everydayIran #everydayMiddleEast #everydayAsia #everydayEverywhere ابوالفضل که چهار سال است راننده‌ی اتوبوس بین‌شهری‌ست، اتوبوس‌ش را مانند اتاق‌ش تزئین کرده. #گرگان، #گلستان، #ایران. عکاس: ...

Teymour, gardener of women’s hawze (Islamic seminary) of #Gorgan, pruning a pomegranate tree. #Golestan, #Iran. Photo by Alieh Sa’adat @aliehsaadat #everydayGolestan #everydayIran #everydayMiddleEast #everydayAsia #everydayEverywhere تیمور، باغبان حوزه‌ی علمیه‌ی بانوان #گرگان، در حال هرس درخت ...

Teymour, gardener of women’s hawze (Islamic seminary) of #Gorgan, pruning a pomegranate tree. #Golestan, #Iran. Photo by Alieh Sa’adat @aliehsaadat #everydayGolestan #everydayIran #everydayMiddleEast #everydayAsia #everydayEverywhere تیمور، باغبان حوزه‌ی علمیه‌ی بانوان #گرگان، در حال هرس درخت انار. #گلستان، #ایران. عکاس: عالیه سعادت

#FollowFriday #Repost from @rf_karimi via @everydayiran ・・・ Members of #Tehran team celebrate after winning the women’s softball national championship. #Gorgan, #Golestan, #Iran. اعضای تیم #تهران بعد از بردن مسابقات ملی قهرمانی سافت‌بال زنان جشن می‌گیرند. ...

#FollowFriday #Repost from @rf_karimi via @everydayiran ・・・ Members of #Tehran team celebrate after winning the women’s softball national championship. #Gorgan, #Golestan, #Iran. اعضای تیم #تهران بعد از بردن مسابقات ملی قهرمانی سافت‌بال زنان جشن می‌گیرند. #گرگان، #گلستان، #ایران. ---- Each Friday we repost a photo that's been hashtagged with #everydaymiddleeast. ...

Members of #Tehran team celebrate after winning the women’s softball national championship. #Gorgan, #Golestan, #Iran. Photo by @rf_karimi #everydayGolestan #everydayIran #everydayMiddleEast #everydayAsia #everydayEverywhere اعضای تیم #تهران بعد از بردن مسابقات ملی قهرمانی سافت‌بال زنان جشن ...

Members of #Tehran team celebrate after winning the women’s softball national championship. #Gorgan, #Golestan, #Iran. Photo by @rf_karimi #everydayGolestan #everydayIran #everydayMiddleEast #everydayAsia #everydayEverywhere اعضای تیم #تهران بعد از بردن مسابقات ملی قهرمانی سافت‌بال زنان جشن می‌گیرند. #گرگان، #گلستان، #ایران.

A couple enjoys the beautiful nature of #Golestan, #Iran. Photo by Mohammad Nesaei @mohammadnesaei #everydayGolestan #everydayIran #everydayMiddleEast #everydayAsia #everydayEverywhere زوجی از طبیعت زیبای #گلستان لذت می‌برند. #ایران. عکاس: محمد نسایی

A couple enjoys the beautiful nature of #Golestan, #Iran. Photo by Mohammad Nesaei @mohammadnesaei #everydayGolestan #everydayIran #everydayMiddleEast #everydayAsia #everydayEverywhere زوجی از طبیعت زیبای #گلستان لذت می‌برند. #ایران. عکاس: محمد نسایی

A Turkman wedding. Turkmans are a Turkic people who now live mainly in #Turkimenistan, #Iran, #Iraq, #Syria, #Afghanistan, Northern #Pakistan and the #NorthCaucasus. #Golestan. Photo by @somiriahi for @everydaygolestan #everydaygolestan #everydayiran #everydaymiddleeast #everydayasia #everydayeverywhere عروسی ...

A Turkman wedding. Turkmans are a Turkic people who now live mainly in #Turkimenistan, #Iran, #Iraq, #Syria, #Afghanistan, Northern #Pakistan and the #NorthCaucasus. #Golestan. Photo by @somiriahi for @everydaygolestan #everydaygolestan #everydayiran #everydaymiddleeast #everydayasia #everydayeverywhere عروسی ترکمن. #گلستان، #ایران.

A Turkman wedding. Turkmans are a Turkic people who now live mainly in #Turkimenistan, #Iran, #Iraq, #Syria, #Afghanistan, Northern #Pakistan and the #NorthCaucasus. #Golestan. Photo by @somiriahi for @everydaygolestan #everydaygolestan #everydayiran #everydaymiddleeast #everydayasia #everydayeverywhere عروسی ...

A Turkman wedding. Turkmans are a Turkic people who now live mainly in #Turkimenistan, #Iran, #Iraq, #Syria, #Afghanistan, Northern #Pakistan and the #NorthCaucasus. #Golestan. Photo by @somiriahi for @everydaygolestan #everydaygolestan #everydayiran #everydaymiddleeast #everydayasia #everydayeverywhere عروسی ترکمن. #گلستان، #ایران.

A Turkman wedding. Turkmans are a Turkic people who now live mainly in #Turkimenistan, #Iran, #Iraq, #Syria, #Afghanistan, Northern #Pakistan and the #NorthCaucasus. #Golestan. Photo by @somiriahi for @everydaygolestan #everydaygolestan #everydayiran #everydaymiddleeast #everydayasia #everydayeverywhere عروسی ...

A Turkman wedding. Turkmans are a Turkic people who now live mainly in #Turkimenistan, #Iran, #Iraq, #Syria, #Afghanistan, Northern #Pakistan and the #NorthCaucasus. #Golestan. Photo by @somiriahi for @everydaygolestan #everydaygolestan #everydayiran #everydaymiddleeast #everydayasia #everydayeverywhere عروسی ترکمن. #گلستان، #ایران.

A Turkman wedding. Turkmans are a Turkic people who now live mainly in #Turkimenistan, #Iran, #Iraq, #Syria, #Afghanistan, Northern #Pakistan and the #NorthCaucasus. #Golestan. Photo by @somiriahi for @everydaygolestan #everydaygolestan #everydayiran #everydaymiddleeast #everydayasia #everydayeverywhere عروسی ...

A Turkman wedding. Turkmans are a Turkic people who now live mainly in #Turkimenistan, #Iran, #Iraq, #Syria, #Afghanistan, Northern #Pakistan and the #NorthCaucasus. #Golestan. Photo by @somiriahi for @everydaygolestan #everydaygolestan #everydayiran #everydaymiddleeast #everydayasia #everydayeverywhere عروسی ترکمن. #گلستان، #ایران.

A Turkman wedding. Turkmans are a Turkic people who now live mainly in #Turkimenistan, #Iran, #Iraq, #Syria, #Afghanistan, Northern #Pakistan and the #NorthCaucasus. #Golestan. Photo by @somiriahi for @everydaygolestan #everydaygolestan #everydayiran #everydaymiddleeast #everydayasia #everydayeverywhere عروسی ...

A Turkman wedding. Turkmans are a Turkic people who now live mainly in #Turkimenistan, #Iran, #Iraq, #Syria, #Afghanistan, Northern #Pakistan and the #NorthCaucasus. #Golestan. Photo by @somiriahi for @everydaygolestan #everydaygolestan #everydayiran #everydaymiddleeast #everydayasia #everydayeverywhere عروسی ترکمن. #گلستان، #ایران.

A Turkman wedding. Turkmans are a Turkic people who now live mainly in #Turkimenistan, #Iran, #Iraq, #Syria, #Afghanistan, Northern #Pakistan and the #NorthCaucasus. #Golestan. Photo by @somiriahi for @everydaygolestan #everydaygolestan #everydayiran #everydaymiddleeast #everydayasia #everydayeverywhere عروسی ...

A Turkman wedding. Turkmans are a Turkic people who now live mainly in #Turkimenistan, #Iran, #Iraq, #Syria, #Afghanistan, Northern #Pakistan and the #NorthCaucasus. #Golestan. Photo by @somiriahi for @everydaygolestan #everydaygolestan #everydayiran #everydaymiddleeast #everydayasia #everydayeverywhere عروسی ترکمن. #گلستان، #ایران.