نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

InstaGram (۶۶۸ تصویر)

آپدیت اینستاگرام | جنی 🎈

آپدیت اینستاگرام | جنی 🎈 " برای جشن 300 میلیون بازدیدِ سولو " ㅡ #Update - #InstaGram — #blackpink #rose #jennie #jisoo #lisa

آپدیت اینستاگرام | جنی 🎈

آپدیت اینستاگرام | جنی 🎈 " برای جشن 300 میلیون بازدیدِ سولو " ㅡ #Update - #InstaGram — #blackpink #rose #jennie #jisoo #lisa

آپدیت اینستاگرام | جنی 🎈

آپدیت اینستاگرام | جنی 🎈 " برای جشن 300 میلیون بازدیدِ سولو " ㅡ #Update - #InstaGram — #blackpink #rose #jennie #jisoo #lisa

آپدیت اینستاگرام | جنی 🎈

آپدیت اینستاگرام | جنی 🎈 " برای جشن 300 میلیون بازدیدِ سولو " ㅡ #Update - #InstaGram — #blackpink #rose #jennie #jisoo #lisa

آپدیت اینستاگرام | جنی 🎈

آپدیت اینستاگرام | جنی 🎈 " برای جشن 300 میلیون بازدیدِ سولو " ㅡ #Update - #InstaGram — #blackpink #rose #jennie #jisoo #lisa

آپدیت اینستاگرام | جنی 🎈

آپدیت اینستاگرام | جنی 🎈 " برای جشن 300 میلیون بازدیدِ سولو " ㅡ #Update - #InstaGram — #blackpink #rose #jennie #jisoo #lisa

آپدیت اینستاگرام | جنی 🎈

آپدیت اینستاگرام | جنی 🎈 " برای جشن 300 میلیون بازدیدِ سولو " ㅡ #Update - #InstaGram — #blackpink #rose #jennie #jisoo #lisa

آپدیت استوری اینستاگرام | جنی 🎈

آپدیت استوری اینستاگرام | جنی 🎈 " ممنونم ممنونم ممنونم خیلی زیاد برای این عشق(و حمایت)! هنوز پروسه ی درست کردنِ سولو، هیجان زیاد از قراردادنش دراختیار شما برای شنیدن و تماشای ویدیو رو یادمه! تا ابد از تمام کسایی که درکنار من برای لین اهنگ کار کردن، سپاسگزارم! دوستتون ...

آپدیت اینستاگرام | بلک پینک 🔥 ㅡ - #Update - #InstaGram — #blackpink #rose #jennie #jisoo #lisa

آپدیت اینستاگرام | بلک پینک 🔥 ㅡ - #Update - #InstaGram — #blackpink #rose #jennie #jisoo #lisa

آپدیت استوری اینستاگرام | جنی 🌸

آپدیت استوری اینستاگرام | جنی 🌸 " ممنونم @.gentlemonster" ㅡ #Update - #InstaGram — #blackpink #rose #jennie #jisoo #lisa

آپدیت اینستاگرام | جنی 🌸

آپدیت اینستاگرام | جنی 🌸 " یه چیز جدید برای شما درراهه بچه ها " ㅡ #Update - #InstaGram — #blackpink #rose #jennie #jisoo #lisa

آپدیت اینستاگرام | رزی 🌹

آپدیت اینستاگرام | رزی 🌹 " my quick change partner @.neej00😽 با عجله اما آروم... ک‌ک‌ک برای تور اروپا هم فایتینگ اونِی دوستت دارم (با لحن کیوت)" * کوییک چنج، کسیه که به ارتیست ها کمک میکنه تا برای استیج جدید به سرعت لباس هاشون رو تعویض کنند * ㅡ ...

آپدیت اینستاگرام | رزی 🌹

آپدیت اینستاگرام | رزی 🌹 " my quick change partner @.neej00😽 با عجله اما آروم... ک‌ک‌ک برای تور اروپا هم فایتینگ اونِی دوستت دارم (با لحن کیوت)" * کوییک چنج، کسیه که به ارتیست ها کمک میکنه تا برای استیج جدید به سرعت لباس هاشون رو تعویض کنند * ㅡ ...

آپدیت استوری اینستاگرام ashleybchoi با رزی 🌹

آپدیت استوری اینستاگرام ashleybchoi با رزی 🌹 " موهای مثل هم(رنگشون) با @.roses_are_rosie " ㅡ #Update - #InstaGram — #blackpink #rose #jennie #jisoo #lisa

آپدیت استوری اینستاگرام | رزی 🌹 ㅡ - #Update - #InstaGram — #blackpink #rose #jennie #jisoo #lisa

آپدیت استوری اینستاگرام | رزی 🌹 ㅡ - #Update - #InstaGram — #blackpink #rose #jennie #jisoo #lisa

آپدیت استوری اینستاگرام | رزی 🌹 ㅡ - #Update - #InstaGram — #blackpink #rose #jennie #jisoo #lisa

آپدیت استوری اینستاگرام | رزی 🌹 ㅡ - #Update - #InstaGram — #blackpink #rose #jennie #jisoo #lisa

آپدیت اینستاگرام | لیسا 🍭 ㅡ - #Update - #InstaGram — #blackpink #rose #jennie #jisoo #lisa

آپدیت اینستاگرام | لیسا 🍭 ㅡ - #Update - #InstaGram — #blackpink #rose #jennie #jisoo #lisa

آپدیت اینستاگرام | لیسا 🍭 ㅡ - #Update - #InstaGram — #blackpink #rose #jennie #jisoo #lisa

آپدیت اینستاگرام | لیسا 🍭 ㅡ - #Update - #InstaGram — #blackpink #rose #jennie #jisoo #lisa

آپدیت اینستاگرام | لیسا 🍭 ㅡ - #Update - #InstaGram — #blackpink #rose #jennie #jisoo #lisa

آپدیت اینستاگرام | لیسا 🍭 ㅡ - #Update - #InstaGram — #blackpink #rose #jennie #jisoo #lisa

آپدیت اینستاگرام | لیسا 🍭 ㅡ - #Update - #InstaGram — #blackpink #rose #jennie #jisoo #lisa

آپدیت اینستاگرام | لیسا 🍭 ㅡ - #Update - #InstaGram — #blackpink #rose #jennie #jisoo #lisa