نسخه وب بازار مستقیم

JellyFish (۱ تصویر)

🍀 Verivery talks about pressures of debuting as first boy group after VIXX from JellyFish entertainment . 🍀 گروه جدید VeriVery افکار خود را در مورد اهدافشان به اشتراک گذاشتند. . 🍀 در ۹ ژانویه ...

🍀 Verivery talks about pressures of debuting as first boy group after VIXX from JellyFish entertainment . 🍀 گروه جدید VeriVery افکار خود را در مورد اهدافشان به اشتراک گذاشتند. . 🍀 در ۹ ژانویه این گروه جدید ۷ نفره اولین شوکیس خود را در سالن هنر ilchi سئول برگزار ...