نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

PhotoText (۴ تصویر)

ما آذر ماهیا 🌚 ☁ ️ با تمام عجول بودنمون گاهی عجیب صبوریم❤ ️🙌 ꧇ #PhotoText ༉ ꧇ #Mamamo ༉ ꧇ #Solar༉ ꧇ #Persian ༉ ꧇ #Birthday ༉

ما آذر ماهیا 🌚 ☁ ️ با تمام عجول بودنمون گاهی عجیب صبوریم❤ ️🙌 ꧇ #PhotoText ༉ ꧇ #Mamamo ༉ ꧇ #Solar༉ ꧇ #Persian ༉ ꧇ #Birthday ༉

I dont have time to hate you I can just love so or dont care him☁ ️🙌 من وقت واس تنفر ازت ندارم:)... من میتونم فقط کسی رو دوست داشته باشم یا اهمیت ندم❤ ️🤗 ...

I dont have time to hate you I can just love so or dont care him☁ ️🙌 من وقت واس تنفر ازت ندارم:)... من میتونم فقط کسی رو دوست داشته باشم یا اهمیت ندم❤ ️🤗 ꧇ #PhotoText ༉ ꧇ #BTS ༉ ꧇ #Suga ༉ ꧇ #English